Mācās sniegt pirmo palīdzību 1

Latvijas Sarkanā krusta (LSK) Alūksnes komitejā jau piecus gadus darbojas Jauniešu nodaļa. Tajā iesaistījušies 12 vecāko klašu skolēni no Jaunlaicenes un Ziemera pamatskolām, Rīgas profesionāli tehniskās skolas, kuri ikdienā aktīvi darbojas arī citos pulciņos un organizācijās. Nesen pirmās medicīniskās palīdzības sacensībās Smiltenē viņi ieguva 4.vietu.


Gatavi apmācīt citus

LSK Alūksnes komitejas izpilddirektorei Gintai Priedītei trīs gadus ir sertifikāts, lai mācītu sniegt pirmo palīdzību. Viņas vadībā jaunieši šīs iemaņas apguvuši tik labi, ka ir gatavi apmācīt arī savus vienaudžus.


“Mūsu jaunieši ir gatavi braukt uz skolām, organizācijām, lai savas zināšanas nodotu tālāk. Diemžēl šobrīd tajā nav ieinteresēta ne Izglītības pārvalde, ne pašas skolas, lai gan šīs zināšanas būtu ļoti vērtīgas. Mums nav sava transporta. Prieks, ka Veclaicenes pagasta pārvaldes sekretāre Strauta Klaipa mūs atbalsta, arī Ziemera, Jaunlaicenes un Veclaicenes pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Vārtukapteine.” stāsta G.Priedīte. Alūksnes un Apes novadu skolās pirmās palīdzības kā fakultatīvu nodarbību nav.


“Smiltenē Alūksnes jaunieši startēja labi, ņemot vērā, ka bija vieskomanda un komandai todien nebija ierastā kapteiņa. Sacensībās bija jāveic elpināšanas un atdzīvināšanas pasākumi mulāžai, tika izspēlēts negadījums, kad automašīna notriekusi mazu bērnu, kuram nepieciešama pirmā palīdzība nobrāzumu un smadzeņu satricinājuma gadījumā. Bija arī jāzina, kā sniegt pirmo palīdzību čūskas un suņa koduma gadījumos, ja rokā iekļuvis svešķermenis, ja cilvēkam no augstuma uzkritis ķieģelis un ir pārsista galva, bet pats cilvēks bezsamaņā. Bija arī jāzina, kā sniegt pirmo palīdzību cilvēkam, kurš pīpējis “spaisu”. Prieks, ka jaunieši ar visu prasmīgi tika galā,” saka G.Priedīte. Viņa pati sacensībās bija arī tiesnese un statists.


Pašvaldība gaida iniciatīvu


LSK Alūksnes komiteja Alūksnes Lauku partnerībā tikko iesniegusi projektu, lai piesaistītu līdzekļus pirmās palīdzības sniegšanas inventāra iegādei. Vasarā ir iecere braukt uz Vāciju, lai jaunieši mācītos glābšanu pie ūdens. G.Priedīte uzskata, ka glābšana pie ūdens ar pirmās palīdzības sniegšanu būtu jāattīsta arī Alūksnes pilsētas peldvietās.


“Alūksnes novada dome ir atvērta jebkurai iniciatīvai, kas nāk no iedzīvotājiem vai organizācijām. Pašvaldībā ir apstiprināti noteikumi, kā biedrības var rakstīt projektus, iesniegt pašvaldībā un piesaistīt līdzfinansējumu – no LSK šāds pieteikums līdz šim nav saņemts. Ideja par pirmās palīdzības mācīšanu skolēniem skolās ir atbalstāma, bet tad vispirms jāvēršas pašvaldībā ar skatījumu, kā to īstenot,” saka Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.


Komentāri 1

brīvprātīgais

Malači! sadarbībā ar pašvaldību jāiesaista arī pārējās novada skolas, jāapmāca pasniedzēji, tad jau varēs sarīkot sacensības arī novadā!

pirms 6 gadiem, 2014.06.26 00:12

Vietējās ziņas