Mācību gada sākums Alūksnes novada izglītības iestādēs 1

Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv rodama informācija, cikos novada izglītības iestādēs sāksies jaunais mācību gads. 

1. septembrī 9.00 Alūksnes pilsētas sākumskolā (pirmklasniekiem lūgums ierasties 8.45 savās klasēs).
1. septembrī 9.00 Bejas pamatskolā klasēs, 10.00 – skolas zālē.
1. septembrī 9.00 Jaunannas pamatskolā.
1. septembrī 9.00 Jaunlaicenes pamatskolā.
1. septembrī 9.00 Liepnas vidusskolā.
1. septembrī 9.00 Malienas pamatskolā.
1. septembrī 9.00 Mālupes pamatskolā.
1. septembrī 9.00 Pededzes pamatskolā.
1. septembrī 9.30 Mārkalnes pamatskolā.
1. septembrī 10.00 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā (sporta zālē).
1. septembrī 10.00 Ilzenes pamatskolas audzēkņu un pedagogu tikšanās centrā „Dailes”
1. septembrī 10.00 Strautiņu pamatskolā.
1. septembrī 10.00 Ziemeru pamatskolā.
1. septembrī 11.00 Alūksnes vidusskolā.
1. septembrī 12.00 Alūksnes Mākslas skolas audzēkņu un pedagogu pirmā tikšanās administratīvās ēkas zālē Dārza ielā 11 (1.stāvā).
1. septembrī 12.20 Liepnas internātpamatskolā.
1. septembrī 14.00 Alūksnes vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolā.
1. septembrī 15.00 Alūksnes mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu tikšanās Alūksnes pilsētas Tautas namā.
2. septembrī 14.00 Jaunannas mūzikas un mākslas skolā.
Alūksnes bērnu un jaunatnes sporta skolā – pēc treniņu grafika.

Komentāri 1

Vietējās ziņas