Mācību gads – īpašās noskaņās

Jauno mācību gadu Alūksnes mūzikas skola uzsākusi 280 audzēkņu un 32 pedagogu kuplā pulkā, darbam, tāpat kā iepriekšējos gados, intensīvi norisinoties ne tikai Alūksnē, bet arī tās filiālēs Apē un Mālupē.

Lai gan tradicionāli vislielāko piekrišanu jaunpienācēju vidū guvusi klavierspēles klase, Alūksnes mūzikas skolas direktore Gunta Boša atklāj, ka patīkams pārsteigums sagādāts vijoļspēles pedagogiem – salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šoreiz tā guvusi necerēti lielu atsaucību, vijoļspēles apguvi uzsākot septiņiem jauniem audzēkņiem.

Pošas svētku pasākumiem

G.Boša atklāj, ka paralēli individuālajam mācību darbam audzēkņi gatavosies diviem īpašiem pasākumiem. Viens no tiem attiecas uz 2010.gadā paredzētajiem Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Saistībā ar tiem marta sākumā tiks rīkots mūzikas skolu koru konkurss – festivāls, kad jauniešiem būs ekskluzīva iespēja uzstāties Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. „Domāju, ka bērniem tas būs liels pārdzīvojums, jo bieži tāda iespēja negadās,” spriež G.Boša.

Arī otrs pasākums būs saistīts ar ne mazāk īpašām sajūtām. Gatavojoties Latvijas 90 gadu jubilejas svinībām, Alūksnes mūzikas skola uzsākusi kopīgu projektu ar Vidzemes kamerorķestri (vadītājs Andris Veismanis). Projektā plānots koncerts, kurā atsevišķi Alūksnes mūzikas skolas audzēkņi uzstāsies kā solisti kopā ar Vidzemes kamerorķestri.

Saņems jaunus instrumentus

Tāpat tiek veikti nepieciešamie darbi mūzikas skolas materiālās bāzes papildināšanai. Ja pērn dāvinājumā saņemts koncertflīģelis un iegādātas jaunas digitālās, tad drīzumā skolas krājumi papildināsies ar jaunu klarneti un saksofonu. G.Boša norāda, ka šajā mācību gadā digitālās klavieres tiek liktas lietā pirmo reizi. Tās tiek izmantotas mūzikas teorijas nodarbībās, kas, pēc viņas domām, tās padara interesantākas un audzēkņiem saistošākas, ņemot vērā šī instrumenta piedāvātās iespējas. Gaidīti tiek arī jaunie instrumenti pūšaminstrumentu klasei. Direktore atklāj, ka šogad pūtējiem plānots valsts konkurss, kur nozīme ir ne tikai audzēkņu spēlētprasmei, bet arī instrumentam.

Tiesa, šobrīd galvenā aktualitāte ir mūzikas skolas ēkā Dārza ielā 8 notiekošie remontdarbi. To beigās divas telpas būs izveidotas ar skaņu izolējošām sienām, kas iepriekš apgrūtināja darba procesu. Šā iemesla dēļ atsevišķi pedagogi jauno mācību gadu uzsākuši, strādājot ārpus ierastajām telpām, kur, kā atklāj G.Boša, palīdzību ar mācību stundām nepieciešamo telpu nodrošināšanu sniegusi Alūksnes pilsētas sākumskola.

Vietējās ziņas