Mācīs skolēnus domāt radoši

Malienas un Mārkalnes pamatskolā no šā mācību gada 7. līdz 9.klašu skolēniem vienreiz nedēļā būs papildus fakultatīva nodarbība, kur apgūs radošas domāšanas pamatus.

Abas skolas ir iesaistījušās “Sorosa fonda Latvija” atbalstītajā projektā “Radošās domāšanas attīstība Latvijā”. Kopumā tajā iesaistījušās 30 Latvijas skolas un apmācīti 100 pedagogi radošā domāšanā, tostarp Malienas pamatskolas skolotāja Ilze Andronova un Mārkalnes pamatskolas skolotāja Daina Gailāne. Ir izstrādāta mācību programma un izveidoti metodiskie materiāli. Šajā mācību gadā to ieviesīs pirmajās 30 skolās, lai 2011.gada jūnijā notiktu projekta pirmās kārtas izvērtēšana sadarbībā ar ideju grupu “Radošuma pils”. Tā ir vairāku Latvijā pazīstamu uzņēmēju grupa, kas ar savu darbību ilgtermiņā vēlas veicināt Latvijas labklājību ar radoši un inovatīvi domājošu sabiedrību.

“Šovasar izgājām mācību kursa pirmo posmu, kam šajā mācību gadā brīvdienās būs turpinājums.

Tagad pamazām sāksim ieviest skolās kursos apgūto. Kad cilvēkam ir problēma, parasti rodas apjukums, domāšana norit vienā virzienā, ir neziņa, kā rīkoties. Kursos apguvām, kā strukturēt savu domāšanu un problēmu risināt pakāpeniski, aplūkojot no dažādām pusēm. Tagad šīs prasmes mācīsim arī bērniem. Pirmajā mācību reizē guvām ieskatu Edvarda de Bono sešu cepuru domāšanas mācībā. Viņš izdala sešu krāsu cepures, kas ir viegli uzliekamas un noņemamas. Mācījāmies mainīt domāšanas virzienus – tikpat viegli kā cepures. Piemēram, sarkanā ir emociju cepure, dzeltenā – ieguvumu cepure, melnā – zaudējumu, zaļā – jaunu ideju cepure. Simboliski uzliekam galvā katru cepuri, izvērtējam problēmu no šā aspekta un nonākam pie problēmas risinājuma. Tas veicina domāšanu plašākā līmenī un atbrīvo no ierastajiem rāmjiem, ko cilvēks pats sev it kā uzliek. Tagad arī bērniem mācīsim lietot šīs sešas cepures un strādāt ar dažādajiem domāšanas virzieniem,” stāsta I.Andronova.

Viņa uzsver, ka šīs metodes var izmantot audzināšanas stundās un daudzos mācību priekšmetos. Citviet pasaulē, piemēram, Austrālijā, Kanādā, Ķīnā, radoša domāšana skolās tiek pasniegts kā atsevišķs mācību priekšmets. “Malienas pamatskola vienmēr labprāt atsaucas jauniem izaicinājumiem, projektiem, atbalstām radošas aktivitātes, tādēļ nolēmām pamēģināt,” saka I.Andronova.

Vietējās ziņas