Maina pagastu pārvalžu nolikumus

Alūksnes novads 

Domes oktobra sēdē deputāti pieņēma lēmumu par grozījumiem visu novada pagastu pārvalžu nolikumos.

Tas paredz pagastu pārvalžu struktūrās iekļaut arī feldšeru un vecmāšu punktus un komunālo saimniecību. Iekļauts arī būtisks punkts par pagasta pārvaldes vadītāja pilnvarām. Noteikts, ka turpmāk pagasta pārvaldes amatu sarakstu, kā arī darbinieku darba samaksu domes apstiprināto pārvaldes darba samaksas aprēķināšanas kritēriju un pārvaldes budžeta darba samaksas fonda ietvaros nosaka pārvaldes vadītājs, saskaņojot ar novada pašvaldības izpilddirektoru. Līdz šim to darīja novada izpilddirektore.

Vietējās ziņas