Mainīs bezdarbnieka pabalsta izmaksu par pēdējiem mēnešiem

Valdība ir apstiprinājusi grozījumus likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, lai noteiktu sociālajām iemaksām atbilstošu bezdarbnieka pabalsta izmaksu par pēdējiem pieciem vai trim mēnešiem.

Labklājības ministrijas pārstāve Marika Kupče norāda – tādējādi tikšot panākta tiesiskā vienlīdzība starp bezdarbnieka pabalsta saņēmējiem ar apdrošināšanas stāžu līdz 19 gadiem un virs 20 gadiem, kas speciālajā budžetā nodrošināšot arī līdzekļu ietaupījumu.

“Saskaņā ar izmaiņām bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 1 līdz 9 gadiem bezdarbnieka pabalstu pēdējos piecus mēnešus izmaksās šādā apmērā: divus mēnešus – 45 latus mēnesī, bet ne vairāk kā 75 procentus no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta; pēdējos trīs mēnešus – 45 latus mēnesī, bet ne vairāk kā 50 procentus no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta. Savukārt bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem bezdarbnieka pabalstu pēdējos trīs mēnešus izmaksās 45 latus mēnesī, bet ne vairāk kā 50 procentus no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta,” skaidro M.Kupče.

Tādējādi cilvēkiem ar apdrošināšanas stāžu no 1 līdz 19 gadiem, kuriem iepriekšējā mēnesī izmaksājamā pabalsta apmērs ir bijis mazāks par 45 latiem, par pēdējiem pieciem (ar apdrošināšanas stāžu no 1 līdz 9 gadiem) vai trim (ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem) pabalsta izmaksas mēnešiem bezdarbnieka pabalstu izmaksās atbilstoši par personu veiktajām sociālajām iemaksām.
Grozījumi likumā vēl jāpieņem Saeimā. Bet tie bezdarbnieka pabalsta saņēmēji, kuriem pabalsts piešķirts pirms minēto grozījumu stāšanās spēkā, par bezdarba periodu, kas nepārtraukti turpinās pēc iepriekšminēto grozījumu spēkā stāšanās dienas, pabalstu saņems piešķirtajā apmērā.

Vietējās ziņas