Mainīs noteikumus 1

Septembrī stājās spēkā jaunie Alūksnes novada saistošie noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība sedz braukšanas izdevumus skolēniem, kuri deklarēti Alūksnes novadā. Tagad tajos tiks veiktas izmaiņas, jo atklājas dažas nepilnības – piemēram, Alūksnes bērniem, kas brauc mācīties uz pagastu skolām, ceļa izdevumus nevar apmaksāt.

Par to diskutēja pagājušajā nedēļā finanšu komitejas sēdē. Uz Ziemera pamatskolu, tāpat kā, piemēram, Bejas, Malienas pamatskolu, jau daudzus gadus brauc mācīties bērni no Alūksnes. Pārsvarā tie ir skolēni, kuriem ir grūtības mācībās un kuri neiekļaujas lielos klašu kolektīvos, kādi ir pilsētas skolās. Līdz šim viņiem ceļa izdevumus pašvaldība apmaksāja, bet saskaņā ar jaunajiem noteikumiem kopš septembra pilsētas bērniem vairs to nevarot darīt un ceļa izdevumus jāmaksā vecākiem. Ziemera pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Vārtukapteine uzsver - tas ir liels slogs vecākiem. Pašlaik 22 bērni no Alūksnes brauc mācīties uz Ziemera pamatskolu. Šīs skolas direktore Līga Biete norāda – nav taisnīgi pašvaldībai taupīt uz ģimeņu budžeta rēķina, neatmaksājot ceļa izdevumus. “Katram no 22 bērniem ir savs stāsts, kādēļ viņi nokļuvuši tieši mūsu skolā,” saka L.Biete.

Izstrādājot šos saistošos noteikumus, pašvaldība ceļa izdevumu apmaksu, ja tiek braukts uz skolu, kas nav bērna dzīvesvietā, paredzējusi tikai gadījumos, ja bērnam nepieciešama atšķirīga izglītības programma. Lai novērstu nepilnības, šo noteikumu punktu mainīs – par to deputātiem būs jābalso septembra domes sēdē. Bet spēkā paliks atrunātā norma, lai vecāki būtu ieinteresēti bērnus sūtīt izglītoties sava novada skolās, nevis kaimiņu novados – ja bērns pamatskolā mācīsies cita novada skolā, pašvaldība braukšanas izdevumus neatmaksās. Deputāts Jānis Nīkrencis zināja stāstīt, ka Lejasciema skolēnu autobuss atbrauc līdz mājas durvīm Zeltiņu pagasta bērniem, bet Apes skolēnu autobuss – Veclaicenes pagasta bērniem. Cīņa par skolēniem īpaši saasinājās pēc modeļa “nauda seko skolēnam” ieviešanas.

Alūksnes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča norāda – septembris ir pirmais mēnesis, kad jaunie noteikumi stājušies spēkā, tādēļ iespējami precizējumi. Turklāt visi vecāki vēl nav vērsušies pagastu pārvaldēs ar iesniegumiem par ceļa izdevumu atmaksu savām atvasēm. Pieredze liecina - pērn braukātāju bija daudz. “Visas skolas ir aicinātas rūpīgi domāt par atšķirīgo izglītības programmu piedāvājumu, lai skolēniem un vecākiem tās būtu pieejamas iespējami tuvāk dzīvesvietai. Piemēram, Alūksnes skolās jau ir radītas divas jaunas programmas,” saka G.Kupča.

Komentāri 1

Vietējās ziņas