Māriņkalna skolas bērniem būs ko darīt pēc stundām!

Kopienu iniciatīvu fonda un SEB bankas kopīgi īstenotās programmas „Kopā ar ģimeni un skolu” finansiālu atbalstu saņems četras nevalstiskās organizācijas Latvijas reģionos, kas īsteno iniciatīvas ar mērķi bērniem nodrošināt izglītojošas pēcstundu nodarbības. Atbalstu guvusi arī biedrības „Mēs – skolai”, kas paredz īstenot programmu Māriņkalnā.

Biedrība „Mēs – skolai” par piešķirtajiem 500 latiem iegādāsies attīstošās spēles un rehabilitācijai nepieciešamo sporta inventāru, kuru varēs izmantot gan bērni ar īpašām vajadzībām, gan arī citi Ziemeru pamatskolas bērni.

„Biedrību interese par programmu liecina, ka daudzās, īpaši mazajās nomales skolās, kvalitatīvu pēcstundu nodarbību nodrošināšana ir aktuāla problēma un nevalstiskās organizācijas sadarbībā ar vecākiem var dot būtisku ieguldījumu. Vislielākās grūtības rada nodarbībām nepieciešamā inventāra trūkums. Priecīgi redzēt, ka labas gribas cilvēku, kuri vēlas bērniem iemācīt dzīvē noderīgas prasmes, netrūkst,” atzīst Kopienu iniciatīvu fonda direktore Olga Veilande.  

Skolas atbalsta biedrība „Aizupīte”  no Līvbērzes pagasta par programmas 1800 latu piešķīrumu iegādāsies dažādus koka un metāla apstrādes instrumentus. Biedrība „Padure” no Kuldīgas novada 1853 latu piešķīrumu izmantos, lai izgatavotu grīdas spēļu parku, nodrošinātu kokapstrādes, keramikas, kā arī stikla, zīda un porcelāna apgleznošanas prasmju apguves nodarbības. Biedrība „Greblis” no Seces novada 1755 latu piešķīrumu izmantos, lai iegādātos amatniecības, mājturības un pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas nodarbībām nepieciešamo inventāru.

Vietējās ziņas