Mārkalnē renovē ceļus

Mārkalnes pagastā notiek trīs pašvaldības ceļu rekonstrukcija 11,47 kilometru garumā, izmantojot  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus.

Projekta kopējā summa ir 120 587 lati, bet ceļu rekonstrukcijai no tās tērēs 112 287 latus. Pašvaldības līdzfinansējums ir tikai 10 procenti. Renovāciju veic pašmāju uzņēmums SIA “Sorma”, kas to darījis jau citos Alūksnes novada pagastos, kur notiek vai notikuši līdzīgi darbi, izmantojot Eiropas finansējumu. Mārkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Inta Ņikitina atzīst – šā iemesla dēļ būvdarbi Mārkalnē ir ieilguši, jo uzņēmums vienlaikus strādā vairākos objektos. “Pašlaik remontdarbi vēl notiek, lai gan darbi uz diviem ceļiem jāpabeidz jau līdz 30.oktobrim. Savukārt autoceļa Vecagas – Cirakalns – Šūpalas remontam uzņēmums lūdza darbu izpildes pagarinājumu līdz 30.novembrim. Tur pašlaik veikti tikai pirmie sagatavošanās darbi, tomēr uzņēmējs sola visu izdarīt laikus,” stāsta I.Ņikitina.

Rekonstrukcijas laikā pašvaldības grants seguma ceļiem uzlabo pamatni un segumu, veidojot uzbērumu, nomaina caurtekas, rok grāvjus. Visā garumā rekonstruēs divus pašvaldības ceļus: Mārkalne – Ezīšava un Vecagas – Cirakalns – Šūpalas, bet autoceļam Vecagas – Ezīšava labos vienu posmu. I.Ņikitina uzsver, ka pa visiem minētajiem ceļiem kursē maršruta autobuss, tiek pārvadāti skolēni. Attīrot ceļmalas, Mārkalnes pagasta pārvalde ieguva malku – to izzāģēja “simtlatnieki”. I.Ņikitina atklāj, ka ir iecere rakstīt nākamo projektu, lai piesaistītu Eiropas finansējumu autoceļa Vecagas – Ezīšava atlikušā posma rekonstrukcijai.

Vietējās ziņas