Mārkalnes pagasta centrā sāks nojaukt daudzdzīvokļu mājas

2017. gadā pašvaldība apkopoja informāciju par pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošām vidi degradējošām, bīstamām un nedrošām ēkām novada teritorijā pie valsts nozīmes vai pašvaldību ceļiem, kuras to tehniskā stāvokļa dēļ būtu nojaucamas. Šajā sarakstā iekļautas arī abas Mārkalnes pagasta centrā esošās daudzdzīvokļu mājas – “Saulstari” un “Irbenāji”. Martā plānots uzsākt abu ēku nojaukšanu. Informē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Lēmums pieņemts 2018. gadā
 Lēmumu par abu jau ilgstoši neapdzīvoto trīsstāvu ēku nojaukšanu Alūksnes novada dome pieņēma 2018. gada decembrī, izvērtējot māju tehnisko stāvokli. Abas ēkas ir bijušas iekļautas arī pašvaldības atsavināmo īpašumu sarakstā, taču neviens nav izrādījis interesi tās iegādāties. Līgumu par ēku nojaukšanu pašvaldība noslēgusi ar SIA “NORFA”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “BBPV”. Ēku nojaukšana paredzēta ar drupināšanas metodi. Demontāžas darbi citas apkārtnē esošās ēkas neietekmēs.


Nojaucamas vairāk nekā 10 ēkas
 Minētajā sarakstā kopumā ir vairāk nekā 10 ēku, kas būtu nojaucamas to sliktā tehniskā stāvokļa dēļ. Šis process tiek virzīts pakāpeniski, un par katru no ēkām dome pieņem atsevišķu lēmumu.


Dažas jau nojauktas
 Dažas no sarakstā iekļautajām ēkām jau ir nojauktas, piemēram, dzīvojamā ēka “Gundegas” Jaunannas pagastā, nedzīvojamā ēka “Klubs” Mārkalnes pagastā. Šobrīd tiek gatavota dokumentācija nedzīvojamās ēkas “Krejotava” un šķūņa nojaukšanai Ziemera pagasta Māriņkalnā. Viena no nākamajām ēkām, kas varētu tikt virzīta nojaukšanai, ir nedzīvojamā ēka “Sofikalna klubs” Mālupes pagastā.

Vietējās ziņas