Mazāka nodeva

No 1.oktobra valstī maksātnespējas procesa norise vairs nebūs tik sarežģīta – no novembra tiesiskās aizsardzības procesa lietas tiks skatītas saīsinātā termiņā uz iesniegto dokumentu pamata, nerīkojot tiesas sēdi.

To paredz Saeimā apstiprinātie grozījumi Civilprocesa un Maksātnespējas likumā. Valsts nodevu par maksātnespējas procesa pieteikumu diferencēs: ja to iesniegs pats parādnieks, nodeva būs 50 lati, ja iesniedzējs būs kreditors - 250 lati. Pašlaik nodeva neatkarīgi no iesniedzēja ir 100 lati. Atšķirīgu apmēru noteiks, lai mazinātu iespēju izmantot maksātnespējas procesu kā parādu piedziņas mehānismu. Alūksnes rajona tiesas tiesnese Iveta Puriņa to vērtē pozitīvi, bet uzsver - jāņem vērā, ka 250 latu valsts nodeva ir jāmaksā par 5000 latu vērtu prasījumu. “Gadījumā, ja parāds ir lielāks, valsts nodevas palielināšana nebūs šķērslis parāda piedziņu risināt, iesniedzot maksātnespējas procesa pieteikumu. Manā praksē ir bijis viens gadījums, kad kreditors maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu izmantoja, lai ātrāk piedzītu parādu. Uzņēmuma maksātnespēja šajā gadījumā netika pasludināta,” saka I.Puriņa.

Arī to, ka pašam parādniekam būs jāmaksā mazāka valsts nodeva, I.Puriņa vērtē pozitīvi, jo atsevišķos gadījumos tieši naudas līdzekļu trūkums valsts nodevas nomaksai esot bijis šķērslis maksātnespējas procesa iesniegšanai gadījumos, kad faktiskā maksātnespēja uzņēmumam jau bija iestājusies. “No 2006.gada 1.jūlija, kopš maksātnespējas lietu izskatīšana nodota rajona tiesu kompetencē, Alūksnes rajona tiesā ir ierosinātas 37 juridisku personu maksātnespējas procesa lietas.

Šā gada laikā ierosinātas 6 juridisku personu maksātnespējas procesa lietas, no tām 3 lietas ierosinātas pēdējā mēneša laikā,” norāda I.Puriņa.

Vietējās ziņas