Mazdārziņos atrisināta daļa problēmas

Alūksnes novada pašvaldībai pēc ilgstošām un mērķtiecīgām sarunām ar akciju sabiedrību “Sadales tīkls” beidzot izdevies panākt, ka Alūksnes pilsētas kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Kalnadruvas” teritorijā esošā elektropārvades 20 kilovoltu gaisvadu līnija un transformatora apakšstacija, kas atrodas Ievu ielas malā, ir pārņemtas “Sadales tīkla” īpašumā.


Līdz ar to atrisināta daļa problēmas, kas saistīta ar dārzkopības sabiedrības “Sīļi 1” energoapgādi.
“Pa šo gaisvadu līniju ar elektroenerģiju tiek apgādāta daļa “Kalnadruvu” un visa “Sīļi – 1” mazdārziņu teritorija 320 metru garumā. Līdzšinējo sarunu gaitā “Sadales tīkls” pauda gatavību pārņemt daļu minēto elektrotīklu un transformatora apakšstaciju, kas gan arī ir ļoti sliktā stāvoklī, ar nosacījumu, ka, ievērojot Aizsargjoslas likumu, teritorijai jābūt pilnībā attīrītai no krūmiem un šajā posmā nedrīkst atrasties neviena nelikumīga būve. Tā kā elektrolīnija pārsvarā atrodas uz pašvaldības zemes, lai noteikumus pildītu, tur tika noņemts apaugums, kā arī nojauktas savulaik uz pašvaldībai piekritīgās, bet pašlaik neiznomātās zemes, uzbūvētās nelikumīgās būves un teritorija sakārtota,” stāsta Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis.


Tālākais scenārijs paliek nemainīgs - 0,4kv gaisvadu līnija paliek lietotāju ziņā. Viens no variantiem ir līniju apsekot un sakārtot, lai piedāvātu “Sadales tīklam” to pārņemt. Otrā variantā “Sadales tīkls” piedāvāja lietotājiem sagatavot tehnisko projektu, gaisa vadu līnijas ieguldīšanu zemē ar kabeli un būvniecības izmaksas, kas ir visai augstas, dalīt solidāri starp lietotājiem un “Sadales tīklu”.
 “Iedzīvotāji par saņemto elektroenerģiju turpina norēķināties caur kooperatīvo sabiedrību pēc juridiskas personas tarifa. Latvijā šādas teritorijas, kur nav sakārtotas elektrolīnijas, ir vairākas, tādēļ cerēsim, ka tuvākajā nākotnē mainīsies likumdošana, kas valstiski būtu tikai pareizi, lai “Sadales tīkli” šīs līnijas pārņemtu automātiski. Pašvaldība noteikti turpinās paust savu viedokli šajā jautājumā,” saka I. Berkulis.


Vietējās ziņas