Maznodrošinātie iedzīvotāji sarosījušies

Alūksnē, Latvijas Sarkanā Krusta Alūksnes komitejas telpās, maznodrošinātie iedzīvotāji saņem putraims par brīvu. Informācija liecina, ka šo cilvēku skaits palielinās, tomēr iespēju vēl neizmanto visi.

“Jūlijā 202 cilvēki saņēma vairāk nekā 550 kilogramus putraimu. Augustā 320 cilvēkiem izdalīta gandrīz tonna putraimu. Septembra pirmajā nedēļā putraimus bija saņēmuši jau vairāk nekā 100 cilvēki. Kilograms putraimu tiek katram ģimenes loceklim, tāpēc izdalīti ir vairāk nekā 220 kilogrami putraimu,” informē Latvijas Sarkanā Krusta Alūksnes komitejas izpilddirektore Mairita Oldere.

Pašvaldības palīdz dalīt putraimus
Visu rajona pašvaldību darbinieki ierodas pēc putraimiem un tos izdala sava pagasta vai pilsētas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, lai tiem nevajadzētu speciāli braukt uz Alūksni. Tomēr ne visi atvestie produkti tiek izdalīti mēneša laikā, kā tas ir paredzēts. Ja kāds ar izziņu ierodas tikai tagad, tad var saņemt noteikto putraimu daudzumu arī par iepriekšējiem mēnešiem. Septembrim ir atvesti 1669 kilogrami putraimu. 
Tiek apkopoti dati par maznodrošināto iedzīvotāju skaitu nākamajam gadam. Tie liecina, ka rajonā ir 1446 cilvēki, kuriem trūkst garantēto minimālo ienākumu. M.Oldere secina, ka daudziem ir neērti nākt pēc pārtikas, bet citiem trūkst informācijas par šo iespēju. Dzirdētas arī iebildes, ka nevēlas saņemt tieši putraimus. “Sākumā vairāki izteica neapmierinātību, bet tagad atzīst, ka putraimi ir ļoti labi. Stāstu, ka nākamgad ir paredzēta lielāka produktu dažādība pārtikas grozā maznodrošinātajiem. Varēs saņemt četru graudu pārslas, makaronus, pankūku miltus un vājpiena pulveri,” norāda M.Oldere.

Dalīs dažādus miltu izstrādājumus
To paredz Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām”. Īstenojot 2009.gada programmu, pārtikas produkti tiks dalīti 12 reizes, un viena persona katru reizi saņems puskilogramu auzu pārslu, puskilogramu četru graudu pārslu, kilogramu makaronu, 400 gramus pankūku miltu un 400 gramus vājpiena pulvera. 

Vietējās ziņas