Mērīs pat zāli 25

Alūksnes novada domes maija sēdē tika apstiprināti novada sabiedriskās kārtības noteikumi, kas regulēs sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību visā novadā. Plašā un humora bagātā diskusijā deputāti vienojās, ka turpmāk Alūksnes novadā apdzīvotu vietu centros un pilsētā zāle nedrīkstēs būt garāka par 20 centimetriem.

Būs jāpļauj visiem
Par zāles garumu un pļaušanas biežumu vasaras periodā deputātos raisījās plaša diskusija. Pašvaldības jurists Arturs Upīts norāda – strīdi par to bijuši daudzus gadus. Deputāts Ainars Melders rosināja apstiprināt tādus noteikumus, lai pašiem nav kauns par vidi, kurā dzīvo. “Es zāli pļauju ik pēc trim dienām, bet mani kaimiņi nepļauj jau vairākus mēnešus un nepļaus vēl, bet viņus neviens nesoda – kāpēc?” jautāja A.Melders. Sākotnēji zāles garums tika pieļauts 10 un 15 centimetri, bet beigās vienojās, ka Alūksnes novada apdzīvoto vietu centros un Alūksnē zāle nedrīkstēs būt garāka par 20 centimetriem, bet teritorijām ārpus centriem nebūs tik bargi nosacījumi. Deputāti Laimonis Sīpols un Andis Zariņš uzskata, ka apdzīvotās vietās zāle jāpļauj vismaz divas  trīs reizes, nenosakot centimetrus, bet panākot, ka tie, kas vispār nepļauj zāli, sāktu to vismaz darīt. A.Upīts iebilst – ja noteiks reižu skaitu, tad īpašnieks var vienreiz zāli nopļaut agri pavasarī, bet otrreiz – vēlu rudenī un noteikumus nebūs pārkāpis. Sods par atļautā zāles garuma pārsniegšanu, zemes īpašuma piegružošanas pieļaušanu, nepienācīgu uzturēšanu un citām darbībām, kas pasliktina un bojā zemes īpašuma, ainavas vizuālo skatu, būs no 20 līdz 50 latiem.

Sodi būs bargi
Jaunie noteikumi paredz sodus arī par citiem pārkāpumiem. Par sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem, spļaušanu uz ielas būs jāmaksā 5 līdz 10 lati. Vairāki punkti regulēs bērnu līdz 16 gadiem atrašanos ārpus mājas, izklaides iestādēs, datorsalonos, paredzot naudas sodu no 20 līdz 50 latiem par šiem pārkāpumiem. Bet, ja Alūksnes novada pašvaldības teritorijā nepilngadīgos pieķers smēķējam, vainīgajam būs jāmaksā 5 līdz 20 latu sods. Ja ārpus gadu mijas sagaidīšanas kāds novadā gribēs lietot pirotehniskās ierīces, piemēram, šaut salūtu savā dzimšanas dienā, būs jāgūst pašvaldības rakstiska atļauja, pretējā gadījumā sods – 20 līdz 50 lati. Bargi sodi būs par pieminekļu, piemiņas plākšņu, vietu, skulptūru un arhitektūras pieminekļu bojāšanu, tostarp ar uzrakstiem un zīmējumiem, vai iznīcināšanu. Šādos gadījumos vainīgajiem būs jāmaksā 50 līdz 200 latu sods. Par sporta laukumu, stadionu, neapsētu un neapstādītu lauku izbraukāšanu sods būs 50 līdz 250 lati.

Spēkā būs no vasaras vidus
Sabiedriskās kārtības noteikumus Alūksnes novada pašvaldība jau vienreiz sūtīja saskaņošanai uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, kur daudzas alūksniešu iekļautās normas izņēma. Piemēram, sodu par sējumu un stādījumu izbraukāšanu, jo par to atbildību jau paredzot Administratīvo pārkāpumu kodekss. Jaunie Alūksnes novada sabiedriskās kārtības noteikumi spēkā stāsies aptuveni pēc pusotra mēneša. Protokolu par pārkāpumiem drīkstēs sastādīt deputāti, izpilddirektore, pagastu pārvalžu vadītāji, valsts un pašvaldības policisti, būvvaldes speciālisti.
Jāuzsver, ka ar šā gada 1.jūliju spēku zaudēs visi iepriekš pieņemtie saistošie noteikumi, kas nav apstiprināti kopš novadu izveidošanas.

Komentāri 25

HE

Pilnīgs čuš... Labāk padomājuši kā cilvēkiem sagādāt darbu un pārtiku - nevis mērījuši zāles stiebru garumus un skaitījuši nokritušo lapu skaitu. Fui!

pirms 9 gadiem, 2011.02.20 10:50

Ainārs Zelčs

Nedrīkst kapos iznīcināt vecos pieminekļus. Tā ir liela kultūras bagātība, ar kuŗu varēs lepoties, jo gadus, jo vairāk.

pirms 10 gadiem, 2010.08.10 21:13

Marta

Kāpēc pie Saules veikala tik šausmīgi aizauguši stādījumi? Smilgas starp klinšrozītēm tik garas, ka pat mērīt nevajag...Tik skaisti izskatījās sākumā, bet tagad nekopta dārza iespaids.Būs Jāņos apsaimniekotājs jāapdzied par aizaugušu rožu dārzu.Vai tad nezin, ka ar iestādīšanu vien nepietiek, ir arī JĀRAVĒ.

pirms 10 gadiem, 2010.06.15 10:21

puika

Vot nu nopirkšu es zirgu un gribu redzēt, kurš deputāts man aizliegs zāli garāku par 10 cm.

pirms 10 gadiem, 2010.06.12 21:14

interesanti, kāpēc piemēram Parka ielā netiek pļauta zāle gar ceļa malu jau gadiem ? Nomas zemes ir tikai līdz sētai, to zinu skaidri, bet aiz sētas ir pašvaldības zeme, kur nu ir vismaz pusmetra garumā. Visu laiku pļāvām paši, tiesa, reti, jo žēl trimmeri tik garai zālei, bet nu pēc šitādiem brīnumiem lai pļauj paši. Būs Spodrā jaapainteresējas, kāpēc tas netiek darīts gadiem. Visu laiku paļāvās uz mājas iedzīvotājiem, bet nu punkts, vairs netiks pļauta no mūsu puses.

pirms 10 gadiem, 2010.06.09 15:35

cm

tvnet bija raksts, ka jelgavā zālei jābūt īsākai nekā alūksnē - 10 cm, tātad citiem iet vēl sliktāk (fū, kāds atvieglojums!), vēl biežāk zāle jāpļauj jelgavā :)

pirms 10 gadiem, 2010.06.08 21:54

Izsludinu talku deputātiem - noteikumu autoriem. Izkaptis par brīvu! Pieteikšanās tepat portālā. Pirmajam deputātam - balva!!!

pirms 10 gadiem, 2010.06.08 20:52

Dziņa

Viss pagaidām iet labi, tas ka esam kūtri uz kārtību arī ir fakts, uz talkām skubināmi, sabiedriskajos darbos arī tauta brīvā nevisai raujas, bet kas ir ar kārkliem pilsētā tā ir vēl lielāka problēma, katram vajadzētu iestādīt koku un divus kārklus nozāģēt un nolikt čupiņā lai ir jau ziemai šķeldam, paskatieties apkārt, bet nopļauto zālīti lauksaimniekiem vai kādai viensētai sienu pabalsta veidā trusīšiem vai cītiem sīklopiem....

pirms 10 gadiem, 2010.06.08 20:42

...

arī gar Torņa ielu pašvaldības zemē zālē jau ir 40 un varbūt pat vairāk cm. ko tad nerāda priekšzīmi kā jākopj savas teritorijas?

pirms 10 gadiem, 2010.06.08 19:51

xxxx

Vai pilsētas domes īpašumi būs nopļauti visi pilsētas teritorijā? Domāju, ka nē. Svarīgākais taču ir lai centrs ir zolīds un galvenajās ielās lai nav neviena puteklīša...Protam, ari īpašniekiem jārūpējas par savu teritoriju.
Pag, vai tajā Ošu ielā ari pašvaldība appļaus garo zāli, lai četrkājaiņiem būtu skaista apkārtne.
Es aizbraucu paskatīt, kur tad dzīvos bezmāju dzīvnieciņi - vieta nav slikta, bet - sētnieks ari tur derēs. Pašreiz gan zāle tur ir pat pie 40 cm un vairāk...ko nu? Platība liela, atliks strādāt. Vispār tā Ošu iela glīti sakopta, cenšas visas mājas. Tad jau FERMAS māja nedrīkstēs atpalikt no sakoptības.

pirms 10 gadiem, 2010.06.08 19:38

mī un žē , kas tik tajā domē nenotiek, no bezdarbības vairs tiešām nezina , ko darīt
kauns , ka mums ir tik nožēlojami tautas kalpi. Tā vietā, lai risinātu nopietnas lietas, viņi ālējas .
mjā... algas sev palielināja, kaut kā jāizrādās

pirms 10 gadiem, 2010.06.08 19:37

Mīļie alūksnieši! Kādā zālē (auzās!) mēs esam iebraukuši ar šī sasaukuma deputātiem! Vai tiešām nav iespējams kaut ko mainīt? Pirms gada bija tāāādi solījumi, ka tik turies - mēs strādāsim; rūpēsimies par jums; novadam un iedzīvotājiem... Tagad pozīcija, kas tolaik bija opozīcijā, izrādās vēl sliktāka nekā iepriekšējā. Ko lai dara? Vai mums vēl 3 gadus būs jāskatās un jāklausās uz šo cirku? Nu jau paliek par traku.

pirms 10 gadiem, 2010.06.08 19:20

lineāls

Gribētu zināt, kurš no novada pašvaldības speciālistiem veiks mērījumus...

pirms 10 gadiem, 2010.06.08 18:50

Pexis

Jaunie noteikumi vēl nav ielikti novada lapā, bet pilsētā bija sekojoši:
5.1.1. veikt zāles nopļaušanu un savākšanu (skvēros un ielu zaļajā zonā zāles garums nedrīkst pārsniegt 10 cm, priekšdārzos – 20 cm, bet dabiski ieaugušos zālājos (pļavās) zāle jānopļauj un jāsavāc ne retāk kā vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz 1. augustam).

Šādai pieejai teorētiski vajadzēja nodrošināt sakoptu apdzīvotu vidi, neaizejot pārmērībās.

pirms 10 gadiem, 2010.06.08 18:08

murgs

Izskatās, ka šitiem savēlētajiem analfabētiem-deputāteļiem pilnīgi un galīgi jumts aizbraucis...te pieeju portālam liedz, te zālītes garumu taisās mērīt, te savējie direktoru amatos jāsaliek noēdot labus ilggadīgus speciālistus...

pirms 10 gadiem, 2010.06.08 16:19

...

Diez kādus sodus pašvaldība uzliks pati sev par nenopļauto zāli savās zemes teritorijās? Ir vietas pilsētā kur pļauj reizi gadā uz pilsētas svētkiem. Tad jau paši iet pretrunā ar saviem pieņemtiem lēmumiem.

pirms 10 gadiem, 2010.06.08 14:32

OTTO

Izlasīju dienā ziņu - jāpaskatās tas Aluksniesiem.lv

TP vajag ziepēs!

Bet runajot par zāli, labu zāli izaudzēt nav viegli!

Par to mērīšanu Jums gan nav taisnības, kā gan lai izdod noteikumus par zālājiem ja tur nav noteikts zāles garums?

Ja jums kādam uzliks sodu pēc principa "par garu" jūs paši sāksiet bļaut, kā tā varēja, kur teikts cik gara utt.

Bet to TP ziepējiet gan.

pirms 10 gadiem, 2010.06.08 14:07

kalkulators

varbūt beidzot arī klaiņojošos suņus deputāti pamanīs un sāks stingrāk kontrolēt cik un kā dzīvniekus uzrauga pilsētā un arī laukos, citādi jau vienmēr aizbildināšanās, ka nav kas skaita. Cik tad īsti naudas maksā par suņu turēšanu 'pagalmos bez pieskatīšanas,jo cik neprasi, kam pieder, nekad nav īpašnieka, cik ir to, kuri ir samaksājuši suņu nodokli?citādi tā skaistā zāle ir piemēslota, bet suņa īpašniekam ne bēdas...

pirms 10 gadiem, 2010.06.08 13:44

melderakaimiņš

ak tad protokolu par pārkāpumu drīkst sastādīt arī deputāti, nemaz nezināju, ir nu gan ietekmīgi ļaudis. tad jau varbūt paveiksies un dabūšu pašrocīgi rakstītu protokolu no kaimiņa deputāta :)

pirms 10 gadiem, 2010.06.08 13:33

skolnieks

Drīz veikalos izpirks visus lineālus :(:(:(

pirms 10 gadiem, 2010.06.08 13:00

Vietējās ziņas