Mirstība divkārt pārsniedz dzimstību

Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļas informācija liecina, ka šā gada pirmajā ceturksnī  ir palielinājusies dzimstība. Tomēr mirstība ir divas reizes lielāka nekā dzimstība.

Proporcija paliek nemainīga
“Gada pirmajos trīs mēnešos novadā ir dzimuši 39 bērni, no tiem 19 ir zēni un 20 meitenes. Tas gan ir vairāk nekā pērn šajā laikā, tomēr mirušo ir divas reizes vairāk – 78 – nekā dzimušo,” stāsta dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anita Grīvniece.
Ir grūti salīdzināt šāgada un pagājušā gada datus par pirmo ceturksni, jo pērnais gads ir sadalīts laikā, kad bija pilsētas dzimtsarakstu nodaļa un kad tika izveidota novada dzimtsarakstu nodaļa. Salīdzināt var datus Alūksnē. Tie liecina, ka pilsētā šogad ir mazāk dzimušo – 13 un  mirušo - 32, jo pērn šajā periodā dzimuši 25 bērni un miris 51 cilvēks. Tiesa, proporcija paliek nemainīga – mirstība ir divtik liela nekā dzimstība. Iespējams, ka mirstību palielina novēlota griešanās pie ārsta naudas trūkuma dēļ, tomēr šādu datu nav. Maz ir bijis pašnāvībā vai nelaimes gadījumos bojāgājušo. Statistika liecina, ka pērn vairāk mirušas sievietes. Taču sievietes ir mirušas ievērojami lielākā vecumā nekā vīrieši – vidēji 79,6 un 64 gados.

Interesē laulības ārzemēs

Gan pērnā, gan šāgada pirmajā ceturksnī reģistrētas tikai 6 laulības. Šogad 2 pāriem tās ir pirmās, bet 4 pāriem ir atkārtotas laulības. Dzimtsarakstu nodaļā krājas iesniegumi laulības reģistrācijai, taču pieredze liecina, ka ar to nesteidzas. Pērn pavisam izdarīti 46 ieraksti par noslēgtām laulībām, bet 4 laulību reģistrācija tikusi atsaukta vai arī iesniegums atzīts par nederīgu. Pērn 9 laulības slēgtas baznīcā, bet šogad tādu nav bijis. Samazinājies ar ārzemniekiem slēgto laulību skaits – šogad bijušas vienas kāzas ar ārzemnieku. Taču arvien biežāk apmeklētāji ierodas noskaidrot, kādi dokumenti nepieciešami, lai reģistrētu laulību ārzemēs.  “Katrā valstī, arī Latvijā,  ir savi nosacījumi laulībām ar ārzemniekiem. Piemēram, ja laulību reģistrēt vēlas ar cilvēku, kas nav Eiropas Savienības valstu pilsonis, tad tam noteikti ir jābūt derīgai vīzai. Jebkuras citas valsts pilsonim nepieciešama izziņa par to, ka viņš ir juridiski brīvs,” skaidro A.Grīvniece. Dzimtsarakstu nodaļu darbinieki ir brīdināti nepieļaut fiktīvas laulības ar trešo valstu iedzīvotājiem. Taču to ir ļoti grūti konstatēt.

Maz bērnu dzimst laulībā
Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļā pērn reģistrētas 37 laulību šķiršanas. Taču tiesas piesūtīto laulības šķiršanas spriedumu izrakstu skaits neatspoguļo patieso situāciju. Daudzi laulātie dzīvo šķirti, veidojot attiecības ar citu cilvēku, bet tiesā neiesniedz prasību to šķirt, jo nav 100 latu valsts nodevai. To apliecina dati par bērnu dzimšanu – no pērn 99 reģistrētājiem bērniem tikai 44 ir dzimuši laulībā. Sastādīti 10 dzimšanas ieraksti bez ziņām par bērna tēvu, bet 45 ieraksti par tēvu izdarīti, pamatojoties uz paternitātes atzinumu. Šogad no 39 bēr

Vietējās ziņas