Mudina bērnus apzināties savus iekšējos nemateriālos resursus

Apes novadā turpinās izglītojoši pasākumi projekta “Kultūras mantojuma un dabas resursu izmantošana uzņēmējdarbības attīstībā pierobežas reģionos” (Heritage Business) ietvaros. Šā gada 13. un 14. janvārī Apes novada skolās pie Skolēnu mācību uzņēmumu dalībniekiem un pieaugušo interesentu auditorijas ar mācību semināriem - Radošās NEdarbnīcas - viesojās Vita Brakovska no biedrības ZINIS (Zināšanu un inovācijas sabiedrība).

V. Brakovska atzīst, ka viņu mēdz dēvēt gan par “zināšanu eņģeli”, gan “mazo zivi ar lielo spuru”, jo, sekojot inovācijām uzņēmējdarbībā Latvijā un pasaulē un regulāri konsultējot ideju autorus, gan jaunos uzņēmējus, gan tos, kuri vēl tikai meklē savu ceļu biznesā, ir uzkrājusi lielu informācijas apjomu. Šīs zināšanas viņa nodod tālāk un ar saviem semināriem “uzspridzina” radošo domu.

Vitai ir 10 gadu pieredze darbā ar inovatīvas uzņēmējdarbības jautājumiem. Pieredze iegūta strādājot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) kā inovatīvo ideju konsultantei. Par LIAA konkursa “Ideju kauss” ieviešanu saņemta Eiropas Komisijas atzinība. Šis konkurss jau astoņus gadus veiksmīgi piesaista dažādu radošu un inovatīvu biznesa ideju autorus. Arī 12 gadu pieredze NVO sektorā Vitai ir devusi iespēju dalīties ar iedvesmojošiem karjeras izaugsmes piemēriem, kas vienmēr ir aktuāli jauniešiem.


Skolēni Apes Dāvja Ozoliņa vidusskolā, Trapenes pamatskolā, Vidagas Sikšņu pamatskolā un Gaujienas Ojāra Vācieša vidusskolā iepazinās ar radošās domāšanas iedvesmas avotiem un metodēm, darbojās grupās, ģenerējot idejas, izmantojot tā dēvēto “ērģeļu metodi” — produkta vai pakalpojuma radīšanai savienojot it kā nesavienojamas lietas, iepazinās ar dabas formu un kultūras mantojuma izmantošanu inovatīvu ideju radīšanā. Ievadlekciju mērķis bija, izmantojot radošās domāšanas metodes un piemērus, rosināt Apes novada jauniešus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus radošu risinājumu izstrādei un redzesloka paplašināšanai, kā arī sekmēt interesi par iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.

Lektore skolēnus mudināja būt aktīviem, mācīties, jo dzīves ceļā var noderēt dažāda uzkrātā pieredze.

Pieaugušo auditorijai lektore pievērsa uzmanību praktiskam radošumam, konkurētspējas veicināšanai ar devīzi — “Lai ko tu domā, domā citādi!”*. Mudināja iedziļināties un apzināties savus iekšējos nemateriālos resursus — ko es varu izdarīt bez naudas? Rosināja domāt par tiem, kas var palīdzēt realizēt ieceres un atbalstīt, par komandas nozīmi uzņēmējdarbībā. Kā piemērus minēja Latvijas uzņēmēju veiksmes stāstus, sociālā biznesa iespējas un aicināja uzdrošināties un nenobīties, realizējot savas ieceres.

Lai arī nodarbība pieaugušajiem interesentiem notika jau pavēlā vakarpusē, interese klausītājos nezuda. Dažādu paaudžu dalībnieki atzina, ka seminārs bija aizraujošs, patikusi doma, ka nevajag savu ieceri ļoti ilgi “auklēt”, jo radošās idejas “lido gaisā”, un kāds tās var realizēt agrāk un ātrāk par tevi, dalībnieki apsvēra arī sociālā biznesa veidošanas iespējas. Klausītāja Daiga Bojāre  atzina , ka ir svarīgi, ja rodas pozitīva saikne starp auditoriju un pasniedzēju, jo tas veicina dialogu un semināra saturs tiek analizēts, apspriests no dažādu viedokļu puses. Tas atbrīvo saspringumu un raisa domāšanu. Savukārt Dinu Semjonovu mudināja meklēt lektores pieminēto literatūru.

Sikšņu skolas skolēni izteica prieku par aizraujošo un interesanto nodarbību, viņiem veidojās labs kontakts un sadarbība. Pati Vita Brakovska savā sociālā tīkla Facebook profilā dalījās ar emocijām- „Lieliska skola, atmosfēra un pasniedzēji! Es gribētu, lai mani bērni tādā mācās!”

Skolēni no Gaujienas atzina, ka bija interesanti, jo šāda satura lekciju viņi dzirdēja pirmo reizi. Praktiskajā nodarbībā varēja pārliecināties par savām spējām darboties un domāt netradicionāli. Lektores atraktīvā uzstāšanās bija atbilstoša jauniešu auditorijai. Skolēni saprata, ko nozīmē domāt citādi. Īpaši atsaucīgi bija 11.klases skolēni.

Daļa Apes novada skolēnu bija tikušies ar lektori jau Jauniešu forumā, bet atzina, ka arī šoreiz bija ļoti interesanti un noderīgi, un žēl , ka atvēlētais laiks bija tikai 3 stundas.

* Devīze aizgūta no britu reklāmas ģēnija Pola Ardēna grāmatas nosaukuma — “Lai ko tu domā, domā citādi!”.


Vietējās ziņas