Mudina būt aktīviem

Vēl tikai nedēļu Apes novada iedzīvotāji, kas vecāki par 45 gadiem, var pieteikties dalībai projektā “Joprojām aktīvs”.

Ar šī projekta palīdzību tiek realizētas iedzīvotāju mūžizglītības iespējas. Lai iesaistītos ekonomiskajās aktivitātēs, cilvēkiem nepieciešamas zināšanas par uzņēmējdarbības juridiskajiem aspektiem, kā arī jaunas prasmes dažādās jomās: augļu un ogu pārstrādē, lietišķo suvenīru izgatavošanā, porcelāna apgleznošanā un tamlīdzīgi,” skaidro Apes novada domes izglītības darba speciāliste Gunta Ļuļe.

Projekta laikā plānoti trīs mācību kursi: “Kā mazas iniciatīvas var palīdzēt reģioniem kļūt lieliem”; “Komunikācijas rīku lietošana pārrobežu sadarbības un virtuālā tīkla izveidei”; “Pārrobežu sociāli – kulturālās un profesionālās pieredzes apmaiņas pasākumu kopēja plānošana”. Šādi kursi tiks rīkoti visu projektā iesaistīto pašvaldību iedzīvotājiem.

G.Ļuļe informē, ka “joprojām aktīvs” ir Kopienu iniciatīvu fonda projekts, kas tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā. Tā norises laiks noteikts no šā gada 14.jūnija līdz nākamā gada 14.septembrim. Projekta aktivitātēs kopumā paredzēts iesaistīt vismaz 60 minēto pašvaldību iedzīvotājus. Apes novadā mācības plānots uzsākt jau šomēnes. Iedzīvotāju pieteikumus pašvaldība gaidīs līdz 15.oktobrim.

Vietējās ziņas