“Mūza” turpina darboties

Jaunannas pagasta interešu un izglītības centrs “Mūza” aktīvi sācis rudens sezonu. Lai atskatītos uz paveikto un pastāstītu par iecerēm, šonedēļ “Mūza” rīkoja prezentācijas pasākumu. Foto

Interešu un izglītības centru “Mūza” pērn decembrī Jaunannā izveidoja Sorosa fonda – Latvija projekta “Pārmaiņu iespēja skolām” gaitā. Centrā dažāda vecuma cilvēki no visa Alūksnes novada varēja par brīvu apmeklēt daudzveidīgas nodarbības – keramikā, daiļdārzniecībā, džudo, datorzinībās, psiholoģijā un garīgajā veselībā, iesaistīties mazo rūķu darbnīcā. Vēl joprojām nodarbības var apmeklēt jau ierastajās programmās – komercdarbības pamatos, mākslas studijā, taustiņinstrumentu spēlē, angļu un vācu valodā, mācīties spēlēt basa ģitāru, akustisko ģitāru, bungu spēli. Būs arī kulinārijas pamatu nodarbības. Visvairāk apmeklētāju ir no Jaunannas, bet cilvēki brauc arī no Alsviķu, Annas, Ziemera, Jaunlaicenes, Malienas pagasta un Alūksnes pilsētas. Enerģijas un radošu domu pārņemti, jaunannieši uzsākuši projekta pēdējo posmu – rudens aktivitātes.

Uzslavē par radošumu
Prezentācijas pasākumā klātesošie varēja baudīt nelielu “Mūzas” dalībnieku sarūpētu koncertu  vokāli instrumentālā ansambļa izpildījumā. Pēc tam ikviens varēja iesaistīties radošajās darbnīcās – kopā ar keramiķi Uģi Puzuli veidot unikālus māla darbus, ar skolotāju Svetlanu Pavlovu veikt auduma apdruku, skolotāju Mārīti Mičuli veidot brīnišķīgus organzas ziedus, bet ar mūziķiem Zigmāru Krūmiņu, Valteru Titajevu un vokālo pedagoģi Inesi Vilciņu muzicēt. Projekta “Pārmaiņu iespējas skolām” direktore Aija Tūna pauda gandarījumu par jaunanniešu paveikto un uzslavēja par radošām idejām. “Cilvēki muzicē, mācās to, ko nekad agrāk savā mūžā nav pratuši, turklāt nodarbībās satiekas visu vecumu paaudzes. Visās skolās priecājamies par paveikto un esam pārsteigti, cik labi viss notiek, cik liela ir iedzīvotāju atsaucība un cik daudz talantu ir starp vietējiem cilvēkiem,” atzina A.Tūna. Viņa vēlēja jaunanniešiem turpināt iesākto arī tad, kad projekta finansējums beigsies. Pastāv iespēja, ka Sorosa fonds – Latvija iesākto projektu turpinās, bet pašlaik nav vēl zināms, cik līdzekļu tam būs un kuras skolas varēs pretendēt.

Iesākto turpinās
Arī Jaunannas pagasta pārvaldes vadītāja Vēsma Čugunova uzsvēra, ka šis projekts pagastam ir ļoti liels ieguvums. Viņa uzslavēja Jaunannas mākslas un mūzikas skolas direktori Lienu Brutāni un Jaunannas pamatskolas direktori Līgu Toku – Čeveri par ieguldīto darbu projekta īstenošanā, pateicās pārējiem pedagogiem. L.Toka – Čevere atzina - pagājušais gads bija ļoti piesātināts ar dažādām aktivitātēm un strauji tuvojas brīdis, kad tas viss beigsies. “Ļoti liela interese līdz šim bija par daiļdārzniecības un keramikas nodarbībām. Keramikas cienītāju loks tiksies arī šoruden, atkal darbosies un paši finansēs nodarbību apmaksu. Arī citu nodarbību turpināšanai meklēsim finanšu iespējas,” apņēmīgi teica L.Toka – Čevere.

Vietējās ziņas