Nākamnedēļ arī Alūksnes novadā noritēs e-prasmju nedēļa

Nākošnedēļ visā Latvijā notiks gadskārtējā “E-prasmju nedēļa”, kuras ietvaros 28 vietās Alūksnes novadā notiks dažādi pasākumi. Tajos ikviens interesents varēs apgūt jaunas, kā arī pilnveidot savas esošās datorprasmes. Pasākumi būs dažādām vecuma grupām – pieaugušajiem, bērniem un senioriem.


Alsviķu bibliotēkā visas nedēļas garumā interesenti varēs saņemt individuālas konsultācijas darbā ar jaunajām tehnoloģijām, savukārt 26.martā uz apmācībām tiek aicināti seniori. Jaunannas bibliotēkā 25.martā pasākums notiks pirmsskolas vecuma bērniem un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas audzēkņiem. Savukārt akcija senioriem notika jau šonedēļ. Liepnas pagasta bibliotēkā e-prasmes pieaugušie varēs apgūt visu nedēļu. Strautiņu bibliotēkā individuālas konsultācijas visi interesenti varēs saņemt 24.martā. Veclaicenes bibliotēkā sākot ar otrdienu interesentiem tiks piedāvāta palīdzība bezdarbniekiem darba meklējumos. 25.martā Pededzes pamatskolā sociālo tīklu izmantošanu apgūst 5. līdz 9. klases skolēni un skolotāji. Arī Zeltiņu bibliotēkā šajā nedēļā varēs saņemt individuālas apmācības, bet jaunu interneta adrešu iepazīšana plānota pasākumā 29.martā.


Annas pagasta bibliotēkā iepazīšanās ar e-prasmēm notiks pasākumā 26.martā. Jaunlaicenes pagasta bibliotēkā 25.martā mācīs lasīt laikrakstus internā, 28.martā – maksāt rēķinus internetā, savukārt Jaunlaicenes pamatskolā 27.martā skolēniem stāstīs par drošu internetu. Mālupes pamatskolā visu nedēļu skolēni veidots prezentācijas un zīmējumus par drošu internetu. Pededzes bibliotēkā individuālas nodarbības plānotas 27.martā. Vairākas nodarbības būs Jaunalūksnes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem.


Alūksnes pilsētas bibliotēkā pasākumu būs vairāk. 24.martā varēs spert pirmos soļus internetbankas lietošanā, 25.martā 4. - 9.klašu skolēni varēs apgūt bibliotēku elektronisko katalogu un datu bāžu izmantošanu. 24. un 25.martā visi interesenti varēs saņemt individuālas konsultācijas par bibliotēku elektronisko kopkatalogu, grāmatu rezervēšanas iespējām internetā, e-pakalpojumu izmantošanu

Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības “Sudrabs” dalībnieki 26.martā tiks iepazīstināti ar iespēju savā ikdienā izmantot dažādus e-pakalpojumus un citus interneta resursus. Pasākumā var piedalīties ikviens interesents.


Lai piedalītos “E-prasmju nedēļas” aktivitātēs un pasākumos, aicinām iepazīties ar pasākumu kalendāru. Kalendārā sev interesējamos pasākumus iespējams meklēt pēc norises datuma, vietas, novada un tematikas. Sīkāk par nedēļas aktivitātēm var pastāstīt attiecīgā novada galvenais koordinators. Viss, kas jāizdara – jāuzklikšķina uz sava novada Digitālajā kartē un tur būs redzams novada galvenā koordinatora kontakti.

Vietējās ziņas