Naudas balvas saņem labākie

Mācību gada izskaņā Apes novada dome nolēmusi piešķirt naudas balvas skolēniem, kas šī gada laikā uzrādījuši labas sekmes mācībās, guvuši panākumus konkursos vai bijuši aktīvi ārpusstundu darbā.

To paredz pēdējā domes sēdē pieņemtais lēmums par skolēnu morālo un materiālo stimulēšanu 2009./ 2010.mācību gada noslēgumā. Par labām sekmēm mācībās naudas balvas piešķirtas 69 skolēniem par kopējo summu 395 lati. No šiem līdzekļiem skolēni, kuru vidējā atzīme nav zemāka par 7,5, saņēmuši naudas balvu 5 latu apmērā, bet tie, kuriem tā ir augstāka par 8,5 – naudas balvu 10 latu apmērā. Naudas balvas piešķirtas arī tiem, kas varbūt nav izcēlušies ar labām sekmēm, tomēr bijuši aktīvi ārpusstundu darbā un interešu izglītībā. Šādas naudas balvas saņēmuši 15 skolēni par kopējo summu 90 lati. Par Atzinības raksta vai godalgotas vietas iegūšanu mācību olimpiādēs novadā skolēniem piešķirtas naudas balvas 5 – 12 latu apmērā, bet par tāda paša veida sasniegumiem valstī – naudas balvas 12 – 25 latu apmērā. Šādus panākumus guvuši 37 skolēni, kuriem piešķirtas naudas balvas par kopējo summu 288 lati. Tādos pašos apjomos novērtēts skolēnu veikums cita veida konkursos, projektos vai zinātniski pētniecisko darbu lasījumos. Šim mērķim kopējā atvēlētā summa ir 374 lati, kas sadalīti uz 32 skolēniem. Par sasniegumiem sportā 18 skolēniem piešķirtas naudas balvas 5 – 15 latu apmērā par kopējo summu 210 lati.

Vietējās ziņas