Necienīga apbedīšana atbildīgajiem liek mācīties

Janvāra sākumā laikrakstā rakstījām par nepatīkamo gadījumu Valkas pusē, kad pagājušā gada 2. decembrī dzīvojamajā mājā atrada 79 gadus vecās Birutas Eglītes mirstīgās atliekas un, tā kā datu bāzē netika atrasti piederīgie, kuri tomēr ir, veica cilvēka necienīgu apbedīšanu. Pašlaik arī valstiskā līmenī rosina izmaiņas apbedīšanas nozarē.

No kļūdām mācās
Šis atgadījums pārrunāts arī Valkas novada domes sociālo lietu komitejā kopā ar sociālo lietu pārvaldes vadību un apbedīšanas biroja vadību. Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis laikrakstam uzsver: “Šī bija nepatīkama mācība mums visiem. Nesen bija līdzīga situācija, kad personai nebija piederīgo. Tagad piederīgie tiek meklēti visos iespējamajos gadījumos, ievietojam pat ziņas sociālajos tīklos. Žēl, ka tā sanāca, skaidrs, ka turpmāk tādas situācijas vairs neatkārtosies.”

Policijā darbs veikts pilnīgi
Sazinoties ar Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecāko speciālisti Zani Vaskāni noskaidrojām, ka Valkas policijas iecirkņa amatpersonas iesniegušas Valsts policijā ziņojumu. To izvērtējot secināts, ka pret iesaistītajām amatpersonām nav attiecināma nepienācīga dienesta pienākumu izpilde un prettiesiskuma rīcība. “Savukārt minēto datu bāzi aktualizē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Šī sistēma nav Valsts policijas veidota datubāze. Lai šādas situācijas neatkārtotos, ar Operatīvās vadības nodaļas amatpersonām veiktas atkārtotas pārrunas par rīcību gadījumos, kad tiek veikta mirušo personības noskaidrošana,” vēsta Z. Vaskāne.

Apbedīšanas nozarē - pārmaiņas

Lai gan šādas situācijas nav bieži, tomēr arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rosinājusi izstrādāt vienotu tiesisko regulējumu, kas noteiktu pamatprincipus kapsētu ierīkošanas, uzturēšanas un apbedīšanas kārtībai pašvaldībās. Ministrija vērš uzmanību, ka kopumā aptuveni piektdaļā pašvaldību nav izdoti normatīvie akti, kas regulētu apbedīšanas nozari, kā arī daudzās pašvaldībās nav izstrādāti ar kapsētu izmantošanu saistīto pakalpojumu apraksti. Piemēram, nav noteikti iesniedzamie dokumenti, nav aprakstīta samaksas kārtība, nav noteikti kritēriji vietas izvēlei kapsētas teritorijā utt. Tāpat vairākas pašvaldības neuzrauga kapsētās veiktās darbības, tādēļ  iespējams brīvi izraudzīties vietu apbedījumam un netiek kontrolēta apbedīšanas noteikumu ievērošana. Tādēļ līdz 2023. gadam jābūt izstrādātam vienotam apbedīšanas nozares tiesiskam regulējumam - tā 2020. gada 11. februārī nolēma valdība.

Vietējās ziņas