Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem būs atvieglojumi 1

Ar 1.janvāri stājās spēkā jauni Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”.

Tie nosaka kārtību, kādā piešķir atvieglojumus atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Alūksnes novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi vai ēkām - tiem, kam dzīvesvieta ir deklarēta vai juridiskā adrese ir Alūksnes novadā.

Atbalstīs „savējos”
Jaunizveidotiem komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem, kuri radījuši ne mazāk kā trīs jaunas darba vietas, kurās pastāvīgi nodarbinātas Alūksnes novada pašvaldības teritorijā deklarētas personas un šo personu ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo algu, varēs saņemt atlaidi 50 procentu apmērā par diviem nākamajiem taksācijas gadiem.

Komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem un fiziskām personām, kuras veic investīcijas Alūksnes novada pašvaldības infrastruktūras attīstīšanā un nodrošināšanā (ielu, ietvju izbūve, izveidošana vai labiekārtošana, bērnu un sporta laukumu ierīkošana vai rekonstrukcija, atpūtas parku un skvēru izveidošana, ūdensvada, kanalizācijas sistēmas izbūve un tamlīdzīgi), pirms tam noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību, varēs saņemt atlaidi dažādās proporcijās: 25 procenti par nākamo taksācijas gadu – ja ieguldījums ir no 1000 līdz 2999 latiem; 50 procenti par trim nākamajiem taksācijas gadiem – ja ieguldījums ir no 3000 līdz 4999 latiem; 70 procenti par pieciem nākamajiem taksācijas gadiem – ja ieguldījums ir vairāk nekā 5000 latu.

Parādniekiem atlaižu nebūs

Personām, kurām saskaņā ar šiem noteikumiem ir tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, jāvēršas savā pašvaldībā, kā arī jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz noteikti dokumenti. Nodokļa atlaides nepiešķirs fiziskām un juridiskām personām, kuras iznomā attiecīgo nekustamo īpašumu vai tā daļu. Atvieglojumus nepiešķirs, ja iepriekšējā gada laikā personai bijis administratīvais sods par pašvaldības saistošo noteikumu nepildīšanu un ja personai ir pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi.

Līdz ar jauno noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Alūksnes pilsētas domes 2002.gadā izdotie noteikumi „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” un Zeltiņu pagasta padomes 2009.gadā izdotie noteikumi par atvieglojumiem nodokļa maksātājiem Zeltiņu pagastā.

Komentāri 1

andrs

Tatad atlaides jau prieks jaunajiem simones ipasniekiem.

pirms 11 gadiem, 2010.01.05 09:57

Vietējās ziņas