Nodod ēkas

Zemkopības ministrija bez atlīdzības nodos divas ēkas Alūksnes pašvaldības īpašumā. To paredz Ministru kabineta rīkojums. Bijušās Kolberģa mežniecības ēkas, kas atrodas Jaunalūksnes pagastā, pēc Valsts meža dienesta optimizācijas un reorganizācijas nav nepieciešamas valsts pārvaldes funkciju veikšanai.

Tāpēc tās nodos pašvaldības rīcībā. Novada pašvaldības īpašumā nodos zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā nostiprināto nekustamo īpašumu “Ielejas – 1” - zemes vienību 0,308 hektāru platībā un divas būves - administratīvo ēku un saimniecības ēku. Pārņemtās ēkas pašvaldība izmantos, lai risinātu iedzīvotāju dzīvokļu jautājumus.

Vietējās ziņas