Nodod telpas

Apes novads 

Dome nodevusi lietošanā Jaunsardzes centra Vidzemes daļas Apes novada 202.jaunsargu vienībai telpas bijušās arodvidusskolas ēkās jeb nekustamajā īpašumā “Druvas” - videozāli 104,4 kvadrātmetru un trenažieru zāli ar palīgtelpām 96,2 kvadrātmetru platībā.

“Tās ir telpas, kurās visu laiku atrodas novada jaunsargu bāzes skolas inventārs un notiek nodarbības. Tāpēc lūdzām novada domi nodot mums šīs telpas apsaimniekošanā bez atlīdzības. Viena telpa ir jaunsargu klase, otra ir sporta angārs, kurā ir stacionāri izveidota tūrisma trase. Ziemā šīs telpas netiek apkurinātas, tāpēc pagaidām ir jāiztiek ar mācību klasi vidusskolā,” stāsta 202. jaunsargu vienības instruktors Juris Ozoliņš. Viņš cer, ka ar laiku radīsies risinājums un apkure būs. “Esmu optimists, lai gan ar šo gadu uz pusi ir samazināta slodze jaunsargu instruktoriem,” atzīst J.Ozoliņš. Tas nozīmē, ka viņš retāk varēs aizbraukt uz novada skolām, kurās mācās jaunsargi.

Vietējās ziņas