Nodos atsavināšanai

Alūksnes novads 

Domes septembra sēdē deputāti nolēma sagatavot atsavināšanai vairākus pašvaldības īpašumus Alsviķu pagastā  – apbūvētu zemes gabalu “Brūzis” 2000 kvadrātmetru platībā, uz kura atrodas pagrabs; neapbūvētu zemes gabalu “Spirta brūzis” 1758 kvadrātmetru platībā; apbūvētu zemes gabalu “Tūjas noliktava” 1000 kvadrātmetru platībā.

Alsviķu pagasta pārvaldes vadītājs Juris Griščenko norāda – tas ir kādreizējā spirta brūža komplekss un potenciālajam pircējam vislielākā interese esot par pagrabu.

Vietējās ziņas