Noraida prasības par kompensācijām 10

Gulbenes rajona tiesā 8.martā tika nolasīts spriedums Ingas Bebres prasībā, un 9.martā I.Bebres un Valdas Silickas prasībā pret Alūksnes novada pašvaldību. Viena prasība ir apmierināta daļēji, otra – noraidīta pilnībā.Spriedums dod morālu gandarījumuI.Bebres prasību atzīt par prettiesisku Alūksnes novada domes izpilddirektores rīkojumu par viņas atstādināšanu no darba tiesa ir apmierinājusi. Šis rīkojums tika izdots, pamatojoties uz Darba likuma 58.panta 1. un 3.daļu, jo ar novada domes lēmumu par pašvaldības amatu sarakstu apstiprināšanu no tā tika izslēgta revidenta vieta. I.Bebre bija pašvaldības revidente, tomēr pašvaldībai nebija tiesību atbrīvot viņu no darba pirms tiesas lēmuma. Alūksnes novada dome bija iesniegusi prasību tiesā par I.Bebres atbrīvošanu, jo arodbiedrība tai nepiekrita. Pagājušā gada 30.novembrī tika noslēgta vienošanās starp I.Bebri un Alūksnes novada domi, ar kuru darba tiesiskās attiecības tika izbeigtas. Tajā pašā dienā izpilddirektore atcēla savu rīkojumu, ar kuru I.Bebre tika atstādināta. Taču netika panākta vienošanās, ka šis rīkojums bijis prettiesisks un ka izmaksājama kompensācija par morālo kaitējumu. Lai gan tiesa atzina šā rīkojuma prettiesiskumu, tā noraidīja I.Bebres prasību atzīt, ka viņai ir radītas nelabvēlīgas sekas, par ko no novada domes būtu jāpiedzen 4000 latu atlīdzība sakarā ar morālo kaitējumu. 
Algas ir samazinātas visiem darbiniekiemTiesa noraidīja I.Bebres un V.Silickas prasību pret Alūksnes novada pašvaldību par darba koplīgumā noteiktās kompensācijas izmaksu. Kad  I.Bebre strādāja Alūksnes pilsētas domē, viņas alga bija 887,76 lati. Alūksnes novada dome viņas algu noteica 697,41 lats. V.Silickas alga bijusi attiecīgi 1075,67 lati un 612,36 lati. Starp pilsētas domi un administrācijas darbiniekiem, arī ar prasītājām, tika noslēgts koplīgums, kurā noteikts, ka darbiniekam, kuram pašvaldību reformas rezultātā ir samazināta darba alga, tiek izmaksāta kompensācija samazinātās algas apmērā par 6 mēnešiem. Tāpēc I.Bebre prasa piedzīt 1142,10 latus un V.Silicka - 2779,92 latu kompensāciju, jo Alūksnes novada dome ir Alūksnes pilsētas domes tiesību pārņēmēja. Taču Alūksnes pilsētas dome nebija paredzējusi finansējumu kompensāciju izmaksai. Pilsētas domes deputātiem nebija tiesību pieņemt lēmumu, kura izpilde attiecas uz jaunizveidoto novada domi un saistās ar izmaksām no tās budžeta.  I.Bebre un V.Silicka 2009.gada jūlijā parakstījušas vienošanos ar novada domi par grozījumiem darba līgumos, kuros ir noteiktas izmaiņas viņu pienākumos un darba samaksā. Algu samazināšanas cēlonis nav pašvaldību reforma, jo pēc tās abas prasītājas turpināja darbu novada pašvaldībā iepriekšējos amatos. Taču 2009.gada 9.jūlijā novada dome bija spiesta veikt organizatoriskus un saimnieciskus pasākumus, jo tika pieņemts likums “Par grozījumiem valsts budžetā 2009.gadam” un citi normatīvie akti. Ievērojami samazinājās Alūksnes novada pašvaldības budžets, tāpēc vajadzēja optimizēt struktūrvienības, samazināt darbinieku skaitu un atalgojumu. Tiesas spriedumā norādīts, ka  nav korekti prasīt novada pašvaldībai izmaksāt kompensācijas, kad valstī un pašvaldībās ir samazināts  budžets, kad par 15 procentiem ir samazinātas algas darbiniekiem, kā arī netiek izmaksāti pabalsti un piemaksas.

Komentāri 10

pazīstamais

Tā Silicka sēž tikai algas dēļ...vajag taču savu neaudzinātu dēliņu barot...

pirms 9 gadiem, 2011.09.19 19:37

Šitās daudzus gadus nodokļu maksātāju naudu rausušas savā kabatā neaizmirstot arī savus radus, kas turpat pa domes iestādēm izmitināti ar īpašām privilēģijām!

pirms 10 gadiem, 2010.03.12 14:51

un arī visi domes deputāti,kuri tad arī jančuku tur iecēla

pirms 10 gadiem, 2010.03.12 13:51

kāpēcītis

Tāpēc jau bija jāmazina algas un štati pakļautajās iestādēs, lai pašvaldības administrācijas darbiniekiem varētu maksāt tik pasakainas algas.Ar ko atšķiras darbinieki, kas praktiski veic to pašu darbu pagastā vai citā iestādē,tikai ar to, ka saņem krietni zemāku atalgojumu. Varbūt jaunā atalgojumu sistēma beidzot likvidēs šo netaisnību.

pirms 10 gadiem, 2010.03.12 13:49

Pilsētas attīstības galvenais bremzētājs līdz šim bija Jānis Cīmiņš.

pirms 10 gadiem, 2010.03.12 13:44

ki-ki

Pēc taisnības jau vajadzēja piedzīt no šīm dāmām par labu novadam pa kādiem 10000Ls -par gadiem ilgu bezdarbību un vareno ,neaizstājamo tēlošanu,citu aprunāšanu un pilsētas attīstības bremzēšanu.

pirms 10 gadiem, 2010.03.12 13:07

no pagastiem

Kādas algas!!!!!!!!!!!!!! Pagastos darbinieki strādāja un strādā par~ 200,00 Ls un minimālajām algām! Tās kundzes vajadzētu nolikt pie maizes un ūdens, tad viņas zinātu, kas ir morālais un fiziskais kaitējums.

pirms 10 gadiem, 2010.03.12 10:11

vv

jā dižen maza alga,
ja saņemtu zem iztikas minimuma tad redzētu kā izdzīvot

pirms 10 gadiem, 2010.03.12 07:37

vietējais

"Tiesas spriedumā norādīts, ka nav korekti prasīt novada pašvaldībai izmaksāt kompensācijas, kad valstī un pašvaldībās ir samazināts budžets, kad par 15 procentiem ir samazinātas algas darbiniekiem, kā arī netiek izmaksāti pabalsti un piemaksas."
Labāk grūti pateikt. Interesanti vienīgi, ka tiesneši to grib attiecināt uz citiem, bet paši pret savu algu iesaldēšanu vēršas Satversmes tiesā. Par "Latvenergo" un pārējiem monopoluzņēmumiem vispār nav ko runāt...

pirms 10 gadiem, 2010.03.11 13:10

Maija

Tad nu gan iedomājušās ka ir neaizvietojamas,ja nepatīk var iet prom

pirms 10 gadiem, 2010.03.11 13:04

Vietējās ziņas