Nosaka bērnu skaitu

Apes novada ašvaldības deputāti nolēma noteikt pirmsskolas izglītības programmu apguvei grupā iekļaujamo bērnu skaitu.

Vecumā no viena līdz diviem gadiem grupā var būt 8 līdz 14 bērni, vecumā no diviem līdz trim gadiem – 8 līdz 16 bērni. Vecumā no trim līdz pieciem gadiem grupā iekļaujami 8 līdz 20, no pieciem līdz septiņiem gadiem, kā arī grupās ar dažāda vecuma bērniem - 8 līdz 24 bērni, ja izglītības iestādē ir bērnu skaitam atbilstošas platības telpas. Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītāja Iluta Apine lūgusi atļaut šajā mācību gadā strādāt ar 21 bērnu jaukta vecuma grupā bērniem līdz trim gadiem. Deputāti nolēma atļaut.

Vietējās ziņas