Nosaka bezdarbnieka pabalsta griestus

Latvija 

Ar 1.janvāri bezdarbnieks par vienu kalendāro dienu nevar saņemt vairāk par 11,51 latu. Izmaksā tikai pusi no summas, kas pārsniedz noteiktos griestus.

 Tādi grozījumi apstiprināti noteikumos par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtību bezdarbnieka pabalsta noteikšanai, bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksu. Pabalstu var saņemt līdzšinējā apmērā, ja tas piešķirts līdz  2009. gada 31.decembrim un turpinās līdz 2010.gada 1.janvārim. Pērn vidēji 8460 cilvēki mēnesī saņēma pabalstu lielāku par 350 latiem.

Vietējās ziņas