Nosaka ceļu uzturēšanas klases

Alūksnes novada dome ir apstiprinājusi pašvaldības pagastu un Alūksnes pilsētas autoceļu sarakstu ar ikdienas uzturēšanas klasēm ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam), kā arī saistošos noteikumus to uzturēšanai saskaņā ar valstī pastāvošo likumdošanu.

Novada pagastu autoceļu kopgarums ir 609 kilometri, bet pilsētas ielu – 69 kilometri. Par pagastu ceļu uzturēšanu atbildīgas pagastu pārvaldes, par Alūksnes ielu – pašvaldības aģentūra “Spodra”. Noteikumi paredz, ka A, A1, B un C klases ceļiem un ielām no sniega jābūt attīrītiem un nokaisītiem ar pretslīdes materiāliem attiecīgi 3 līdz 18 stundu laikā, bet D klases ceļiem laiks nav normēts, nosakot attīrīšanu no sniega līdz četrām reizēm sezonā atkarībā no sniega daudzuma. Pilsētā D klase noteikta ielām mazdārziņu teritorijā un parkā esošajām Fītinghofu un Pētera Buka ielai. Noteikumi arī paredz: ja ceļa brauktuves temperatūra ir zemāka par -6 grādiem pēc Celsija, tad brauktuvei nav jābūt brīvai no ledus un sniega.

Vietējās ziņas