Nosaka kārtību novada simbolikas lietošanai

Alūksnes novada pašvaldība ir izdevusi saistošos noteikumus par Alūksnes novada simboliku. Tie regulē kārtību, kā drīkst lietot novada simbolus - Alūksnes pilsētas ģerboni, Alūksnes pilsētas karogu, Ilzenes pagasta ģerboni un Alūksnes novada ģerboni.

Šos simbolus, to attēlus vai elementus drīkst izmantot komercsabiedrības, biedrības, nodibinājumi un privātpersonas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tamlīdzīgu priekšmetu noformēšanā un ražošanā, preču zīmēs, nosaukumos vai noformējumos tikai ar Alūksnes novada licencēšanas komisijas atļauju.

Izņēmumi ir gadījumi, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos - personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos, arhīvos, kā arī informatīviem mērķiem. Par novada simbolikas izmantošanu komercdarbībā ir jāmaksā pašvaldības nodeva.

Vietējās ziņas