Nosaka maksu Alūksnes mūzikas skolā

Alūksnes novada domē ir apstiprināta maksa par Alūksnes mūzikas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem un noteikts vecāku līdzfinansējuma apmērs.

Alūksnes mūzikas skolas direktore Gunta Boša norāda, ka mūzikas skola strādās pēc divām izglītības programmām: A - pamata, ko pilnībā apmaksās valsts, un B - paplašinātajām, ko vecāki varēs līdzfinansēt. “Izglītības likums paredz, ka izglītības programmu var finansēt no dažādiem avotiem – valsts, pašvaldības un fizisko personu līdzekļiem. Vecākiem būs iespēja līdzfinansēt paplašinātās izglītības programmas 20 procentu apmērā – sākot no 7 līdz 19 latiem, jo tām trūkst valsts finansējuma. Izmaksās nav būtisku atšķirību, salīdzinot ar pagājušo gadu, arī pedagoģiskā likme valstī nemainījās – tā ir 255 lati,” saka G.Boša.

Profesionālās ievirzes izglītības programmās būs jāmaksā 4 lati mēnesī – 50 santīmu no katras šīs iekasētās summas grupu un citu nodarbību pedagogu darba algu līdzfinansēšanai. Noteikts arī vecāku līdzfinansējums par papildu apmācību taustiņinstrumentu spēlē, stīgu instrumentu, pūšaminstrumentu spēlē un vokālajā mūzikā. Šeit finansējums svārstās robežās no 7,77 līdz 19,06 latiem mēnesī, atkarībā no mācību stundas ilguma. Maksa noteikta arī par pilnas pašfinansēšanās programmas apguvi sagatavošanās klasēs un dziedāšanas grupās, kā arī izglītības programmai pieaugušajiem.

Ar direktora rīkojumu atbilstoši noteikumiem “Alūksnes mūzikas skolas noteikumi par audzēkņu (vecāku) mācību maksu” atļauts atbrīvot audzēkņus no maksas par šiem pakalpojumiem, samazinot kopējo maksājumu apmēru līdz 7 procentiem no skolas gada plānotajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Vietējās ziņas