Nosaka maksu dienas aprūpes centra „Saules stars” pakalpojumiem

No februāra noteikta maksa par Alūksnes novada Sociālā dienesta struktūrvienības „Dienas aprūpes centrs „Saules stars”” dienas aprūpes centra pakalpojumu – tie ir 8,77 eiro dienā.

Savukārt 0,75 eiro dienā jāmaksā, ja aprūpējamās personas vidējie ienākumi (pensija; piemaksa pie pensijas; valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts; pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama īpaša kopšana) mēnesī nepārsniedz summu, kas aprēķināta, reizinot koeficientu 1,2 ar valstī noteikto minimālo mēnešalgu.

Sociālā dienesta vadītājas vietniece Vija Vārtukapteine norāda, ka pēdējā laikā centra apmeklētāju skaits palielinājies no 10 līdz 17 personām. “Visi šie klienti ir personas ar invaliditāti kopš bērnības, visiem ir valstī noteiktie minimālie ienākumi, daļai no viņiem – trūcīgas personas statuss. “Saules centrs” ir vieta, kur viņi var satikties un iznākt sabiedrībā, uzturoties tajā astoņas stundas dienā,” viņa saka.

Vietējās ziņas