Nosaka nomas maksu par medību platībām pašvaldības īpašumā

Alūksnes novada dome noteikusi medību tiesību nomas maksu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās: 0,20 eiro bez PVN gadā par vienu hektāru.

Medību tiesību nomas līguma termiņš noteikts ne ilgāk kā 5 gadi.

Vietējās ziņas