Nosaka reklamēšanās kārtību 2

Alūksnes novada maija sēdē apstiprināja noteikumus par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu saskaņošanu un izvietošanu publiskās vietās visā novada teritorijā.

Jaunie noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām. Noteikumi paredz - lai izvietotu reklāmas materiālu, jāvēršas novada būvvaldē ar iesniegumu un jānomaksā pašvaldības nodeva. Turpmāk reklāmas Alūksnes novadā drīkstēs izvietot tikai ielai vai autoceļam piegulošā stāvvietā vai atpūtas vietā un saskaņā ar novada domē apstiprinātiem kompozīcijas principiem; tieši iestādes, fiziskās vai juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas teritorijā, savukārt atsevišķos gadījumos būs pieļaujama reklāmas izvietošana pie ielas vai ceļa, ja objekts atrodas ielai piegulošā kvartālā vai tiešā ceļa tuvumā (ne tālāk par nākamo krustojumu). Būvvaldē jāsaskaņo arī loga plaknē izvietotā reklāma.

 

 Reklāmu drīkst izvietot tikai pie sakārtotas ēkas fasādes. Reklāmas saskaņojums ir derīgs vienu gadu, un pēc tam tas būvvaldē jāpagarina. Par minēto noteikumu neievērošanu var piemērot 20 līdz 100 latu naudas sodu.

 

Domes sēdē deputātos raisījās diskusija, kā panākt to, lai tiktu demontētas reklāmas un informatīvie materiāli pie ēkām, kur savulaik atradies kāds uzņēmums, veikals - tagad tur tā vairs nav, bet reklāma palikusi un maldina iedzīvotājus, jo šādu vietu Alūksnē ir daudz. Par šo noteikumu pārkāpšanu administratīvi ir atbildīgs zemes, ēkas vai cita objekta īpašnieks, pārvaldītājs, lietotājs vai nomnieks, ja uz viņa vai viņa valdījumā esošā īpašuma ar viņa atļauju izvietota nesaskaņota, maldinoša reklāma vai cits informatīvs materiāls.

Jaunie noteikumi pašvaldībai vēl jāsaskaņo RAPLM, un tikai tad tie stāsies spēkā. Līdz ar to spēkā stāšanos spēku zaudēs pirms 10 gadiem apstiprinātie noteikumi par reklāmu izvietošanu Alūksnes pilsētā. Tas nozīmē, ka esošie reklāmas un citi informatīvie materiāli, kuri neatbilst jaunajiem noteikumiem, jādemontē sešu mēnešu laikā vai jāizvieto atbilstoši prasībām. Savukārt azartspēļu vietām sešu mēnešu laikā jādemontē izkārtnēs un fasādes apgaismošanai izmantotie gaismas specefekti.

Komentāri 2

es

attīstam birokrātiju - man ir rūgta pieredze šajā lietā. Tas ir aizgājis pašplūsmā un sodīs tikai tos, kurus gribēs, bet vienmēr būs tādi kas tajā pašā laikā reklamēsies un viss. Nekādus sodus no tiem nepiedzīsi.

pirms 10 gadiem, 2010.06.16 10:50

es

attīstam birokrātiju - man ir rūgta pieredze šajā lietā. Tas ir aizgājis pašplūsmā un sodīs tikai tos, kurus gribēs, bet vienmēr būs tādi kas tajā pašā laikā reklamēsies un viss. Nekādus sodus no tiem nepiedzīsi.

pirms 10 gadiem, 2010.06.16 10:50

Vietējās ziņas