Noskaidro Apes novada gada cilvēku un Sporta gada balvas 2014 laureātus

Virešos ir viens brīnums – it kā parasta veca mežābele Gaujas krastā, bet tajā kristāla āboli aug, kurus rudeņos noplūc un darbīgiem cilvēkiem dod, tā saka 2013. gada Apes novada gada cilvēks nominācijas „Mūža ieguldījums” ieguvēja Rasma Harju. Jā, arī šogad, 6. decembrī Virešu saieta namā pasākumā - Apes novada gada cilvēks 2014 -jau ceturto gadu godināsim Apes novada rosīgos ļaudis, šogad astoņās nominācijās tiks pasniegti 10 kristāla āboli, savukārt Sporta gada balvu saņems 19 sportisti.

Apes novada domes deputāti, vērtējot ieteiktumu vēstules, ņēma vērā pretendentu nozīmīgos darbus vai nopelnus Apes novada attīstībā,
saimnieciskajā vai sabiedriskajā darbībā vai citā novadam nozīmīgā jomā, tātad, Apes novada gada cilvēks 2014 kristāla ābolu saņems:

Nominācijā „Sabiedriskais darbinieks” - Lauma Palkavniece un Apes ev. lut. draudze;

Nominācijā „Uzņēmējs” - SIA „Very Berry, Gundega Sauškina, Sergejs Sauškins Gaujienā;

Nominācijā „Ģimene” - Zitas Uzkliņģes un Normunda Prazņicāna ģimene Apē;

Nominācijā „Līdzcilvēks „Cilvēks - cilvēkam”” - Ivars Kalniņš, SIA „Vireši” valdes priekšsēdētājs;

Nominācijā „Skolotājs” - Līga Bukovska, Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas skolotāja;

Nominācijā „Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks” - Edīte Dauškane, Apes tautas nama kultūras pasākumu organizatore, tautisko deju skolotāja;

Nominācijā „Aktīvais pensionārs” - Ilze Sproģe, Apes pensionāru padomes priekšsēdētāja;

Nominācijā „Mūža ieguldījums” - Inta Krauja, ilggadēja Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas skolotāja;

Nominācijā „Mūža ieguldījums” - Ruta Beatrise Antone, Gaujienas vidusskolas un pagasta sabiedriskās dzīves atbalstītāja;

Nominācijā „Mūža ieguldījums” - Maija Miķele, Trapenes pensionāru padomes dalībniece.

Jau par tradīciju ir kļuvusi AS Swedbank sarūpētā balva darbīgākajam pedagogam Apes novadā – šogad dāvinājumu saņems Trapenes pamatskolas direktora vietniece Inese Lipstoka.

Jau otro gadu Apes novada gada cilvēka pasākums vijas kopā ar Sporta gada balvu. Šogad novada sporta darba organizatori izvirza apbalvošanai sportistus, sporta jomas aktīvistus, kuri ieguvuši godalgotas vietas Latvijas mēroga čempionātos, piedalījušies pasaules klases sacensībās, kā arī organizējuši Apes novadā Latvijas un starptautiska līmeņa sacensības. Sporta gada balvu 2014 iegūs:

Orientēšanās - Jānis Kūms; Māris Vabulnieks, Raivis Kalniņš; Atis Kalējs;

Svaru stieņa spiešana - Sandis Andersons; Ēriks Dumārovs; Māris Neiders;

Autosports - Zigurds Kalniņš, Renārs Salaks;

Trofireids - ekipāža Ģirts Gailītis, Edgars Miķelsons; ekipāža Mairis Jurka, Mārtiņš Janušs, Kristaps Kaktiņš;

Motosports - blakusvāģu ekipāža - Jānis Jegorovs un Pēteris Jegorovs;

„Zelta mopēds” - Regnārs Gabranovs; Toms Leitis;

Mairis Levans balvu saņems par lielu sporta pasākumu organizēšanu Apes novadā, pašaizliedzīgu darbu motoklubā ”Ape”.  

Pasākumu vadīs Alda un Andris Liepiņi, savukārt muzikālo sveicienu sniegs Eriņu ģimene.

Visi laipni gaidīti „Apes novada gada cilvēks 2014” un „Apes novada sporta balvas 2014” pasākumā Virešu saieta namā šā gada 6. decembrī pulksten 18.00.

Vietējās ziņas