Noslēdz sadarbības līgumu

Starp Alūksnes novada pašvaldību un Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala nekomerciālo apvienību „Pleskavas tūrisma attīstības centrs” 22.oktobrī parakstīta vienošanās sadarboties ekonomikā, kultūrā un humanitārajā jomā.

Lai to īstenotu, regulāri apmainīsies ar informāciju par nodarbībām kultūras, ekonomikas, tūrisma un starptautiskās sadarbības jomā, izstrādās un īstenos starptautiskus projektus, piesaistot investīcijas reģioniem, rīkos regulāras tikšanās, seminārus un konsultācijas, kā arī citas aktivitātes. Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka norāda, ka piektdien arī tikās Alūksnes novada pašvaldības, Vastselīnas pašvaldības (Igaunija) un Pleskavas tūrisma attīstības centra pārstāvji, lai izstrādātu projekta idejas. “Visi trīs partneri plāno veidot jau iepriekš kopā īstenotā projekta „Trīs cietokšņi” turpinājumu, kur iekļautu Livonijas ordeņa pilsdrupu konservāciju, Pilssalas estrādes atjaunošanu, amatniecības centra izveidi Alūksnē, pieredzes apmaiņu, mācības, kultūras pasākumus,” saka E.Aploka.

Vietējās ziņas