Noslēgusies Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Operatīvās vadības struktūrvienību apvienošana 1

Policija jau informēja, ka ar mērķi uzlabot sniegtā pakalpojuma kvalitāti un lietderīgāk izmantot cilvēku un materiālos resursus, no 2012.gada 1.maija Vidzemes reģiona pārvaldes Operatīvās vadības nodaļa pakāpeniski un iepriekš plānoti pārņem iecirkņu Operatīvās vadības struktūrvienību funkciju- informācijas par notikumiem saņemšanu un reģistrēšanu, saņemtās informācijas apstrādi un reaģēšanas uz notikumu organizēšanu. Operatīvās vadības struktūrvienību apvienošana noslēdzas 2014. gada 3. martā. Ar šo datumu Reģionālā Operatīvās vadības nodaļa, kas atrodas Valmierā, pārņem arī Cēsu iecirkņa operatīvās vadības struktūrvienības (kas līdz šim darbojās kā atsevišķa struktūrvienība) funkciju. 

Iedzīvotājiem ir svarīgi zināt, ka šīs izmaiņas vairāk skar policijas iekšējo darba organizāciju un nekādā veidā neietekmē policijas sasniedzamību ikdienā. Vienīgā atšķirība - visa iedzīvotāju sniegtā informācija un telefonu zvani, kas līdz šim tika saņemti katra attiecīgā iecirkņa operatīvās vadības struktūrvienībā, tagad tiek saņemti reģionālajā Operatīvās vadības nodaļā, kuras darbinieki, izvērtējot saņemto informāciju, tālāk organizē attiecīgā iecirkņa operatīvās grupas darbu, kā arī koordinē patruļpolicijas reaģēšanu uz notikumiem.

Neatkarīgi no atrašanās vietas un laika, iedzīvotāji, tāpat kā līdz šim, informē par problēmu vai nepieciešamību pēc palīdzības, savukārt policija, saņemot paziņojumu, informē konkrēto iedzīvotāju par savu turpmāko rīcību un reaģēšanas veidu. Darba laikā no plkst. 8:00 līdz 16:30 iedzīvotāji iecirkņos pieņemšanas laikos var apmeklēt policijas darbiniekus - iecirkņa inspektorus un iecirkņa vadību, kā arī sekretariātā iesniegt sagatavotos iesniegumus. Pēc plkst. 16:30 iecirkņu ārdurvis tiek slēgtas, un saziņa ar Operatīvās vadības nodaļu tiek organizēta pa šim mērķim pie katra iecirkņa ārdurvīm iekārtotiem telefona aparātiem.

Atgādinām iedzīvotājiem- jo ātrāk policija uzzinās par notikumu, jo kvalitatīvāk varēs reaģēt. Vispareizākais policijas informēšanas veids ir zvanot uz telefona numuru 110, pagaidām tiek nodrošināta arī numura „02” pāradresācija uz numuru 110.

Atgādinām, ka pirmais palīdzības sniedzējs un konsultants ikdienā, tāpat kā līdz šim, ir iecirkņa inspektors, kurš vislabāk pārzina situāciju apkalpojamā iecirknī un kura viens no pamatuzdevums ir uzklausīt iedzīvotājus, kā arī izskatīt un sniegt atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem. Informācijas nodošana, zvanot uz telefona numuru 110, jāizmanto, lai informētu par notikumu, kas gaida neatliekamu policijas ierašanos notikuma vietā. Iedzīvotājiem jāsaprot, ka gadījums, kad, piemēram, konstatēta zādzība, kas notikusi ilgākā laika posmā, neparedz obligātu policijas operatīvās grupas ierašanos notikuma vietā tuvāko minūšu vai stundu laikā.

Pieredze, kas iegūta, apkalpojot Vidzemes iecirkņu (Valmieras, Madonas, Limbažu, Alūksnes, Gulbenes, Valkas) teritorijas, apliecina, ka izvēlētais modelis ir pareizs- darbinieki, kas līdz šim strādāja iecirkņu operatīvās vadības struktūrvienībās, var pildīt citas funkcijas, un nav pamata uzskatīt, ka reorganizācija negatīvi ietekmē policijas sasniedzamību ikdienā. Tagad arī Cēsīs darbinieki, kas līdz šim strādāja Operatīvās vadības struktūrvienībā, pildīs citus, sabiedrībai daudz svarīgākus un nozīmīgākus uzdevumus - patrulēs iecirkņa teritorijā un sniegs tiešu palīdzību iedzīvotājiem, nodrošinot sabiedrisko drošību un kārtību.

Komentāri 1

Ivohf

Nonsens.16.30 durvis ciet!Nakiet un zvaniet pie durvim...Bet ja nu kas notiek velak?Gaidiet lidz ritam...

pirms 7 gadiem, 2014.03.03 21:21

Vietējās ziņas