Noteiks augstākas prasības

Sākot ar nākamo mācību gadu, apliecību par 9.klases beigšanu varēs saņemt tikai tie skolēni, kuri nebūs nesekmīgi vairāk kā vienā mācību priekšmetā, savukārt pie atestāta par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu tiks skolēni, kuriem nevienā mācību priekšmetā nebūs nesekmīgas atzīmes jeb par četrām ballēm zemāka vērtējuma.

To paredz plānotie grozījumi Vispārējās izglītības likumā, kas varētu stāties spēkā ar nākamo mācību gadu. Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece Inita Juhņēviča atgādina, ka šobrīd apliecību par 9.klases beigšanu var saņemt skolēni, kuri nav nesekmīgi vairāk kā trīs mācību priekšmetos, bet par 12.klases beigšanu – skolēni, kuri nav nesekmīgi vairāk kā divos mācību priekšmetos. Šie ierobežojumi stājās spēkā 2005.gadā. Kopš tā brīža sekmīgo skolēnu skaits ar katru gadu pieaug, tāpēc nu tiek domāts par jaunas latiņas uzstādīšanu izglītības kvalitātes veicināšanai.

Iepazīstinot ar pašreizējo situāciju, viņa norāda, ka šobrīd ceturtajā daļā Latvijas skolu nav neviena skolēna, kas netiktu pārcelts uz nākamo klasi. Apmēram 15 procentos skolu ir tikai viens otrgadnieks. Savukārt desmitā daļa skolu ir tādas, kur uz otru gadu tiek atstāti vairāk nekā 20 skolēni. Kā pozitīvs aspekts tiek minēta to skolēnu skaita samazināšanās, kas pēc 9.klases mācības neturpina. Arvien populārākas kļūst mācības profesionālās izglītības iestādēs. Tās šajā mācību gadā izvēlējušies 41.2 procenti 9.klašu beidzēju. Tajā pašā laikā samazinās to skolēnu skaits, kas turpina mācības pēc 12.klases beigšanas. Apmēram 15 procenti skolēnu, kuri uzsākuši mācības 10.klasē, atestātu par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu nav saņēmuši.

Vietējās ziņas