Novadā – 10 procenti trūcīgo

Alūksnes novadā pērn decembrī 1490 personas jeb 7,58 procenti no Alūksnes novada iedzīvotāju kopējā skaita atbilda trūcīgas personas statusam. Salīdzinot ar septembri, šis skaitlis palielinājies par 23 procentiem.

Palielinās pabalstu skaits
Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītāja Regīna Kalniņa uzsver, ka tas vēl neatspoguļo patieso situāciju, jo trūcīgās personas statusu piešķir uz konkrētu laiku, bet cilvēks jau tādēļ turīgāks nekļūst. “Pēc dažiem mēnešiem viņš šo statusu lūdz piešķirt atkal. Lēšam, ka apmēram 10 procenti  no mūsu novada iedzīvotājiem varētu būt trūcīgi. Sociālās situācijas pasliktināšanās ir jūtama sociālo darbinieku darba apjoma pieaugumā, kā arī, protams, pabalstu izmaksas palielinājumā,” stāsta R.Kalniņa.
Decembrī novada Sociālais dienests pabalstos izmaksāja 29 000 latu, kas, salīdzinot ar septembri, ir  uz pusi vairāk. Garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju skaits, salīdzinot ar septembri, novadā palielinājies par 22 procentiem, bet kopš gada sākuma - 2,4 reizes. Alūksnes novadā pērn kopumā pabalstos garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai izmaksāti 166 000 latu. R.Kalniņa uzsver, ka liela nozīme ir pašvaldībai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, kad pašvaldībām atmaksā 50 procentus no izmaksātajiem garantētā minimālā ienākuma un 20 procentus no dzīvokļa pabalstiem.

Turpina izsniegt elektrības kartes
R.Kalniņa uzsver, ka novadā turpinās arī „Latvenergo” dāvināto elektrības norēķinu karšu izsniegšana garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmējiem un trūcīgajām ģimenēm ar bērniem.

“Saņēmām 641 elektrības norēķinu karti. Katras kartes vērtība ir 37,15 lati un par šo summu mājsaimniecība var saņemt 500 kilovatus elektroenerģijas, paši par to nemaksājot. Elektrības norēķinu kartes Alūksnes novada iedzīvotāji var saņemt pēc deklarētās dzīvesvietas – pagastu iedzīvotāji pagastu pārvaldēs pie sociālajiem darbiniekiem, bet Alūksnes pilsētas iedzīvotāji - Sociālajā dienestā Alūksnē,” atgādina R.Kalniņa.

Karti var saņemt cilvēks, kurš ir deklarējis dzīvesvietu attiecīgajā adresē un kuram ir zināms „Latvenergo” klienta līguma numurs. “Elektrības norēķinu kartes sociālā darba speciālisti saņēma 16.decembrī un līdz mēneša beigām bija izsniegtas jau simts kartes. Aicinām iedzīvotājus, kas atbilst minētajiem nosacījumiem, vērsties pie sociālajiem darbiniekiem un interesēties par iespēju saņemt šo palīdzību,” saka R.Kalniņa.

Vietējās ziņas