Novadi atklāj Gaismas pili

Ar Novadu dienām vakar, 28.augustā, Rīgā atklāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno ēku – Gaismas pili. Novadu dienās un nozīmīgajā notikumā piedalījās arī Jaunlaicenes muižas muzejs ar Malēniešu vārdu spēli.


Uz Gaismas pils atklāšanu devās Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāja Sandra Jankovska un izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Inga Dauškane.  Jaunlaicenieši dienas gaitā vadīja divas nodarbības, bet pārējā laikā aplūkoja citu sniegumu un jauno bibliotēkas ēku.

Uz atklāšanas pasākumu devās arī Alūksnes pilsētas bibliotēkas vadītāja Iveta Ozoliņa un metodiķe Silvija Mūrniece.


I.Ozoliņa uzsver - vakar Gaismas pilī norisinājās ne tikai Novadu dienas, bet atklāja arī ēkas 8.stāvu, kur atrodas Bibliotēku attīstības institūts un konsultatīvais centrs, ar ko ikdienā bibliotēkām ir cieša sadarbība metodiskajā darbā.


“Nevar teikt, ka Gaismas pils būs tikai Rīgā, bet mums šeit no tās nebūs nekāda labuma – būs un jau tagad ir! Tāpat ir arī pieejams starpbibliotēku abonements – ja lasītājam vajadzīgās grāmatas nav mūsu krājumā, ļoti īsā laikā to pasūtām un saņemam no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Bet studenti no Alūksnes un Apes novadiem varēs izmantot Gaismas pili klātienē,” vērtē I.Ozoliņa.


Vietējās ziņas