Novads labo pagasta kļūdas 3

Alūksnes novada pašvaldība nolēmusi uzsākt Ziemera pagasta teritorijas plānojuma 2003. līdz 2015.gadam grozījumus, jo savulaik Ziemera pagasta padome atļāvusi veikt darbības, kas nav saskaņā ar plānojumu.

Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas teritoriālplānotāja Santa Harjo – Ozoliņa norāda, ka jau pērn septembrī no zemnieku saimniecības “Briednieki” novadā saņemta vēstule, kurā lūgts atsaukt Ziemera pagasta padomes 2009.gada jūnija lēmumu par aizliegumu iegūt derīgos izrakteņus. “Toreiz sniedzām atbildi, ka tas nav iespējams, jo Ziemera pagasta teritorijas plānojums nosaka, ka minētais īpašums atrodas ainaviski vērtīgā lauksaimniecības teritorijā, kur ir aizliegums karjera izstrādei. Savukārt pirmajā Ziemera pagasta padomes lēmumā 2007.gadā pagasts atļāva sākt karjera izstrādi, norādot, ka tas nav pretrunā ar pašvaldības teritorijas plānojumu. Līdz ar to zemnieku saimniecība sāka dokumentācijas sagatavošanu, lai karjeru varētu sākt izstrādāt. Līdz pat 2009.gada jūnijam saimniecības īpašnieki nebija zinoši, ka šajā teritorijā tomēr nedrīkst veikt karjera izstrādi,” komentē S.Harjo – Ozoliņa. Viņa secina – ja novada pašvaldība nepiekritīs atvērt plānojuma grozījumus, zemnieku saimniecības īpašnieki var vērsties tiesā, jo ir maldināti un ieguldījuši līdzekļus dokumentācijas sagatavošanā. “Ainavu arhitekts teritoriju ir apsekojis un devis atzinumu, ka drīkst veikt rakšanu. Madonas  reģionālā vides pārvalde saimniecībai ir izsniegusi atļauju karjera izstrādei, bet teritorijas plānojums to neparedz,” viņa saka.  Deputāts Laimonis Sīpols atzīst – agrāk daudzas lietas “izdzina cauri” pēc principa: ja nav aizliegts, tad var darīt. “Madonas reģionālā vides pārvalde pamatojās uz pašvaldības izziņu, kas ir juridisks dokuments. Ziemera pagasta pārvalde bija pieļāvusi kļūdu, neievērojot, ka tas ir pretrunā ar teritorijas plānojumu,” saka L.Sīpols. Tagad novada deputāti nolēma uzsākt grozījumu izstrādi vairākās sadaļās, tostarp ainaviski vērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas, un izskatīs iespēju iegūt derīgos izrakteņus

Komentāri 3

Zeltiņiete tagad salaidīs grīstē visu novadu, tāpat kā Ziemeros salaida...TP neviens gudrs un inteliģents cilvēks nestājas, vienas duras un zagļi vien ir.

pirms 10 gadiem, 2010.03.04 12:09

Kas tad tolaik Ziemeros komandēja parādi? Domes deputāte Valda Zeltiņa. Vai no viņas tagad nebūtu jāprasa atbildība?

pirms 10 gadiem, 2010.03.03 20:32

G

Pie mums jau iegūst. Un visu piesārņo - dabu, ūdeņus. Labāk nevajag.

pirms 10 gadiem, 2010.03.03 16:33

Vietējās ziņas