Novērtē pedagogu paveikto

Lai iepazītos ar Alūksnes novada izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam, pie katras no tām vizītē ieradās pašvaldības pārstāvju un Izglītības pārvaldes speciālistu veidota darba grupa. Viesošanās laikā viņi iepazinās ar pagājušā mācību gada darba rezultātiem, izglītības iestāžu materiālo bāzi un infrastruktūru, kā arī tikās ar skolu kolektīviem.

“Kopējā sajūta ir ļoti gaiša un pozitīva: skolas ir sakoptas, uzpostas, gatavas uzņemt audzēkņus un darboties ar viņiem. Tas liek nešauboties teikt, ka mūsu novada skolas jaunajam mācību gadam ir gatavas,” redzēto vērtē Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Sandra Zeltiņa. Tiesa, vēl svarīgāk bijis klātienē iepazīties ar reālo situāciju, tikties ar skolu kolektīviem un izrunāt viņiem svarīgos jautājumus.

Šī iemesla dēļ darba grupā iekļauts pašvaldības būvinženieris Aivars Sausais un ekonomiste Valda Silicka. “Tas ļāva mums ne tikai konstatēt problēmu, bet uz vietas pārrunāt iespējamos risinājumus, to prioritāti un izmaksas,” uzsver S.Zeltiņa. “Šīs zināšanas mums noteikti noderēs turpmākajā darbā: ja esi visu redzējis pats savām acīm, tad vieglāk izprast, kāda ir šo lietu nozīme un svarīgums.”

Vairāk lasiet laikraksta "Alūksnes Ziņas" 1.septembra numurā

Vietējās ziņas