Pabeigta apjomīga lauksaimniecības projekta būvniecība 1

2013. gada decembrī būvniecības uzņēmums SIA „P.M.G.” nodeva ekspluatācijā zemnieku saimniecības „Dambjupītes” kūti 150 slaucamām govīm. Šis ir viens no vērienīgākajiem šāda veida projektiem Alūksnes novadā Malienā. Piena lopkopības attīstības projekta ietvaros uzbūvēta kūts, rekonstruēts vecais šķūnis un izbūvēta mēslu lagūna. Kopējais apbūves apjoms ir 2200 m2. Uzņēmumam šis ir jau septītais pēdējo četru gadu laikā veiksmīgi realizētais lauksaimniecības ēku būvniecības projekts.

“Zemnieku saimniecības ”Dambjupītes” kompleksa būvniecība aizsākās 2012.gada septembrī un ilga divpadsmit mēnešus, ieskaitot trīs mēnešu tehnoloģisko pārtraukumu ziemā. Būvniecības darbi noritēja paralēli saimniecības ikdienas darbam. Šī projekta būvniecībai tika piesaistīts Eiropas Savienības finansējums, kā arī bankas finansējums, kas ļāva īstenot plānoto projektu saimniecības paplašināšanai un modernizācijai,” informē SIA „P.M.G.” personāla vadītāja Asnate Turčinska

Realizējot z/s „Dambjupītes” kūts 150 slaucamām govīm būvniecību, lagūnas izbūvi un šķūņa rekonstrukciju, uzņēmuma SIA „P.M.G.” priekšrocība bija veiksmīga iepriekšējā pieredze lauksaimniecības būvju projektēšanā un būvniecībā dažādos Latvijas novados, kā arī profesionāla pieeja darbam, kas ļāva rast oriģinālus risinājumus, izvēloties materiālus un tehnoloģijas. “Būtiska ir individuāla pieeja katram projektam, kas ļauj pasūtītājam realizēt arī projektus ar nelielu budžetu, tai pat laikā ievērojot visas tehnoloģiskās prasības. Lai to nodrošinātu, būvuzņēmumā strādā sertificēti būvdarbu vadītāji un arhitekti, kas sadarbojoties būvniecības procesa gaitā, atrod katra pasūtītāja vajadzībām un iespējām piemērotākos risinājumus. Mūsu uzņēmuma pamatvērtības ir atbildība, kompetence un drošība”, uzsver SIA „P.M.G.” valdes priekšsēdētājs Nils Treijs.  

Z/s „Dambjupītes” īpašniece Inta Cinglere atzīst, ka pēc jaunās kūts uzbūvēšanas „trādāt kļuvis vieglāk, un darbus varam padarīt daudz ātrāk. “No rītiem barības samiksēšana un lopu pabarošana aizņem tikai divas stundas un atliek vairāk laiks citiem darbiem. Plānojam arī palielināt slaucamo govju skaitu”. Jautāta par būvfirmas izvēli, kurai uzticēt jaunās kūts būvniecību, saimniece atklāja, ka „izšķirošais bija labas atsauksmes no citiem saimniekiem par būvuzņēmuma iepriekš realizētiem lauksaimniecības būvniecības projektiem,” saka I. Cinglere.

Komentāri 1

Vietējās ziņas