Pagarina termiņu 1

Alūksnes novada domes septembra sēdē deputāti pagarināja novada pašvaldības attīstības programmas izstrādes termiņu līdz 30.novembrim.

Attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite skaidro – novadam ir radusies iespēja piesaistīt papildu finansējumu no Eiropas fondiem gan attīstības programmas, gan teritorijas plānojuma izstrādei, tādēļ nepieciešams pagarinājums.

“Plānošanas dokumentos pašvaldībām papildus vajag ietvert arī stratēģijas ietekmes uz vidi novērtējumu, kas arī prasa papildu laiku un izdevumus – no 1000 līdz 3000 latiem,” saka A.Prižavoite. Viņa norāda, ka oktobrī attīstības programmā iekļautos stratēģiskos mērķus nodos izskatīšanai deputātiem komitejās, novembrī sāksies apspriešana darba grupās, decembra sākumā – lems par tās nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, janvārī – gala redakciju nodos Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. Attīstības programmā būs atspoguļots novada attīstības redzējums turpmākajiem septiņiem gadiem.

Komentāri 1

Laikam nav nekad izstrādājusi nevienu plānošanas dokumentu, ja šāds darbu grafiks. Varbūt reportiere būs ko sajaukusi....

pirms 10 gadiem, 2010.10.04 18:29

Vietējās ziņas