Pagasti apgūs Eiropas naudu

Alūksnes novada domes jūnija sēdē deputāti nolēma atbalstīt trīs ieceres, piesaistot līdzekļus caur projektiem no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Viens no tiem būs projekts "Kalncempju pagasta pārvaldes slūžu tilta, autoceļa un ielas rekonstrukcija" par 133 174 latiem Viktora Ķirpa Ates muzejā.

Otrs ir projekts "Annas kultūras nama skatītāju zāles apkures uzlabošana, konferenču zāles un palīgtelpu vienkāršota renovācija", kam kopsumma ir 41 319 latu.

Bet trešais projekts ir "Rotaļu laukuma izveide bērniem Zeltiņu sporta un atpūtas parkā" par 7117 latiem. Visiem projektiem paredzēts 75 procentu finansējums no Eiropas.

Vietējās ziņas