Pagastiem daudz ieceru

Pēc diskusijām Alūksnes novada domes jūlija sēdē deputāti tomēr pauda atbalstu vairākiem projektiem, ko iesniegšanai Eiropas naudas piesaistei sagatavojuši pagastu teritorijas attīstības speciālisti.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektu konkursā piedalīsies ar vairāk nekā desmit  projektiem, kuriem vēl jāgūst apstiprinājums. Mālupes pagasta īpašumu “Māras” iecerēts pielāgot sociālā centra izveidei un iegādāties aprīkojumu sociālo pakalpojumu dažādošanai. Projekta kopējās izmaksas ir 11 319 lati. Strautiņu pamatskolā vēlas veikt vienkāršotu sporta zāles renovāciju par 12 114 latiem. Alsviķu bibliotēkā - iegādāties mūsdienīgas tehnoloģijas iedzīvotāju apmācību nodrošināšanai par 3424 latiem. Zeltiņu pagastā – veikt estrādes vienkāršotu renovāciju par 7109 latiem. Veclaicenes vēsturisko liecību saglabāšanai domāts iegādāties aprīkojumu 3224 latu vērtībā.  Jaunlaicenes muižas muzeja teritoriju vēlas labiekārtot par 4945 latiem, bet Jaunlaicenes tautas nama aprīkojumu un inventāru – par 6959 latiem. Jaunalūksnes pagasta “Dālderos” iecerēts izbūvēt stāvlaukumu, kam nepieciešami 8463 lati, bet Kolberģa tautas namam iegādāties krēslus par 3749 latiem. Malienas tautas namam vēlas iegādāties projekcijas aprīkojumu un galdus par 4015 latiem. Bet Alūksnes muzeja pieejamības spektru paredzēts dažādot par 6502 latiem. Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma maksājums paredzēts no 2011.gada līdzekļiem.

Alūksnes novada domes ekonomiste Valda Silicka jūlija pašvaldības sēdē norādīja, ka šo projektu ir ļoti daudz, no pagastiem novadā tie vēlu iesniegti, turklāt esot dārgi pašvaldības budžetam, jo 25 procenti no kopsummas  plus vēl pievienotās vērtības nodoklis jāmaksā pašvaldībai. “Projektos paredzētas daudzas luksus lietas – vai pašvaldības nākamā gada budžetā varēsim to garantēt? Protams, nav teikts, ka atbalstīs visus projektus, bet vai to vajag, kad pašvaldībā ir daudzas citas – primārākas - lietas, kas jāsakārto,” atzina V.Silicka. Viņa pauda, ka projektu rakstīšanas gaitā atbildīgie darbinieki arī nevērsās novada grāmatvedībā, lai saskaņotu plānotās izmaksas. “Manuprāt, lai iesniegtu šādus projektus, vispirms novada Attīstības nodaļai vajadzētu izvērtēt, kurā projektā un ar kādu summu novads varētu iesaistīties, vai tā šobrīd novadam ir aktuālākā vajadzība,” norādīja V.Silicka.


Deputāts Laimonis Sīpols pauda, ka pagastu pārvalžu vadītāji rūpīgi plāno budžetu, tādēļ nav pamata pārmetumiem. “Ja teritorijas attīstības speciālisti nerakstīs projektus, viņi dabūs belzienus par to, ka neko nedara. Tagad cilvēki cenšas un dara,” sacīja L.Sīpols. Deputāts Ainars Melders uzskata, ka novadā nav sakārtota sistēma, jo pašlaik pārvalžu vadītāji piespiežot deputātus balsot par savām iecerēm – pietrūkstot novada kopējās attīstības plānošanas un izvērtēšanas. Tam piekrita arī deputāti Jānis Nīkrencis un Andis Krēsliņš. Bet deputāte Marina Ramane domā, ka šobrīd novadā daudzos jautājumos apvaino darbiniekus, kas strādā. “Visur saredzam, ko cilvēki neizdara. Nedomāju, ka ir kāda pārvalde, kas neplāno, ko viņiem vajag – viss tiek sabalansēts ar budžeta iespējām. To droši varu teikt par Alsviķu pārvaldi,” sacīja M.Ramane.

Vietējās ziņas