Pagastos pabeidz remontus

Vairākos Alūksnes novada pagastos šomēnes ir pabeigti rekonstrukcijas darbi: ceļa būvniecība Veclaicenē, katlumājas jumta remonts Pededzē, autoceļu remonta pirmās kārtas darbi Liepnā, tautas nama apkārtnes labiekārtošana Jaunannā. Savukārt Zeltiņu pagastā ir uzsākti autoceļu rekonstrukcijas darbi.

Par to un citiem mēneša laikā paveiktajiem darbiem novada pašvaldībā vakar domes sēdē klāstīja izpilddirektore Janīna Čugunova. Viņa uzsvēra, ka Saieta laukumam Dārza ielā 11 un Alūksnes mūzikas skolas nākamajai ēkai Ojāra Vācieša ielā 2 tiek izstrādāti tehniskie projekti. Pagastos ir uzsākta ūdenssaimniecības pārņemšana. SIA “Ievedne” to jau ir izdarījusi Annā un Kalncempjos, arī SIA “Rūpe” turpina darbu pie tā. Ir beidzies iepirkums par Alūksnes Jaunās pils rekonstrukcijas darbu veikšanu, bet līgums ar uzvarētāju vēl nav noslēgts. Valstī ir mainījusies likumdošana, tādēļ pretendenti vēl nav iesnieguši visus vajadzīgos dokumentus. Par šā objekta rekonstrukciju interesi izrādīja divi pretendenti. “Oktobrī Alūksnē beidzot notika iedzīvotāju sanāksme, kurā saņēmām daudz norādījumu turpmākajam darbam, un pie tiem pašlaik arī strādājam. Iedzīvotāju sapulcēm vēl jānotiek Liepnas un Mālupes pagastā – tad būs apmeklēti visi novada pagasti un varēs atsākt braucienus no jauna. Novada dome beidzot ir noslēgusi arī līgumu par klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanu, bet Alūksnes muzejs ir noslēdzis līgumu par Fītinghofu dzimtas pārstāvjiem atbilstošu tērpu izgatavošanu,” stāsta J.Čugunova.

Vietējās ziņas