Pagastos paliks pa vecam

Deputāti lauza galvas, kam nodot apsaimniekot dzīvojamo fondu pagastos

Alūksnes novada tautsaimniecības komitejas sēdē pagājušajā nedēļā starp deputātiem raisījās diskusija par to, kam vajadzētu apsaimniekot dzīvojamo fondu pagastu pārvaldēs.

Deputāts Ainars Melders norāda - pašvaldībā ir izveidota darba grupa, kas analizē situāciju novadā par dzīvojamo fondu. Drīzumā tapšot pārskats par dzīvojamo fondu, kas nodots SIA "Alūksnes nami" Alūksnes pilsētā, un vairāki pašvaldības dzīvokļi tikšot nodoti privatizācijai. Veicot izpēti, aktualizējies jautājums, ko darīt ar pagastu dzīvojamo fondu.

"Līdz šim pagastu pārvaldēs nav gādāts par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu un juridisko nianšu sakārtošanu, ko var skaidrot ar zināmām objektīvām grūtībām, tomēr arī pagastiem ir jārīkojas atbilstoši likumdošanai, kas nosaka: māja, kas ir pašvaldības īpašumā, ir jānodod kādam apsaimniekošanā. Mums ir jāparūpējas par cilvēkiem, kas dzīvo šajās mājās. Būsim atklāti - pagastu pārvaldes nevar apsaimniekot mājas, tas jādara kooperatīvam vai kādam citam. Novads nevar pagasta pārvaldei budžetā paredzēt līdzekļus māju apsaimniekošanai. Turklāt pagastos ir arī mājas, kas vispār ir atstātas novārtā - arī tās vajadzētu pārbaudīt, remontēt," rosina A.Melders.

Nemaksā par īri un apsaimniekošanu

Pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova norāda - pagastu pārvalžu vadītāji ir informēti par situāciju un uzsvēra: "viņi būtu ļoti laimīgi, ja "Alūksnes nami" pārņemtu dzīvojamo fondu, jo pašlaik tas viņiem ir kā akmens kaklā." Pašlaik ne visos pagastos cilvēkiem, kas nedzīvo privātmājās, jāmaksā par dzīvojamās platības īri un apsaimniekošanu, bet arī pagastos par to noteikti būtu jāmaksā. Deputāts Andis Zariņš vērtē, ka pagastos uz vietas labāk ir pārredzams, kā apsaimniekot ēkas, nevis darīt to centralizēti no Alūksnes.

"Uzskatu, ka vajadzētu sakārtot sistēmu, rosinot pagastos dibināt kooperatīvus dzīvojamā fonda apsaimniekošanai, nevis nodot SIA "Alūksnes nami"," domā A.Zariņš.

Tam piekrīt arī deputāts Laimonis Sīpols, norādot, ka iedzīvotājus pagastos vajag rosināt pašiem uzņemties rūpes par ēkām, kur dzīvo, dibinot kooperatīvus, ieceļot pilnvarotās personas.

Nepārņems arī pašvaldības dzīvokļus

Pašlaik pagastos dzīvojamā fonda ēkas ir ierakstītas zemesgrāmatā uz pagasta vārda, bet šajās ēkās atrodas arī privatizēti dzīvokļi, jo savulaik privatizāciju nevarēja uzsākt, ja īpašums nebija ierakstīts zemesgrāmatā. Viens darba grupas ierosinājums bija pagastos nodot apsaimniekot SIA "Alūksnes nami" vismaz pašvaldības dzīvokļus. Tad slēdzot īres līgumus, SIA "Alūksnes nami" varētu rosināt tos iedzīvotājus, kur daļa īpašumu mājā ir privatizēti, veidot kooperatīvus, tomēr arī šādu priekšlikumu deputāti neatbalstīja.

Pašvaldības jurists Arturs Upīts vērsa uzmanību, ka SIA "Alūksnes nami" nemaz nav gatavi pārņemt apsaimniekošanā visu pagastu dzīvojamo fondu, jo tad "Alūksnes nami" bankrotētu dažu mēnešu laikā, nespējot pildīt visu atbildīgo dienestu prasības. Pēc viedokļu apmaiņas tautsaimniecības komitejas deputāti vienojās, ka pagastos situācija vēl nemainīsies un par dzīvojamo fondu atbildēs pagastu pārvaldes.

Vietējās ziņas