Palīdz senioriem

Malienas pamatskolā aizvadīta Labdarības nedēļa, paveicot daudz labu darbu. Šādi skolā jau trešo gadu notiek projektu nedēļa, mācot skolēniem līdzcietību.

“Mums ļoti iepatikās ideja, ka projektu nedēļu skolā organizē šādi - darot labus darbus, nevis tikai, piemēram, rakstot nereālus projektus. Bērniem tas ir ļoti vērtīgi, jo viņi iemācās, kā palīdzēt citiem cilvēkiem. Bieži vien, redzot to, kā cilvēki laukos dzīvo, sažņaudzas sirds, tādēļ gribas palīdzēt, negaidot neko pretī. Bērniem ir jāredz, kā dzīvo vecie cilvēki - arī pansionātos,” saka Malienas pamatskolas mūzikas skolotāja Marita Mūrniece.

1. līdz 5.klases skolēni sociālās aprūpes centrā “Trapene” sniedza koncertu. Savukārt skolā viesojās sociālā aprūpes centra “Alūksne” iemītnieki. “Alūksnes un Apes Novadu fonds sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu sarūpēja katram medus burciņu, pasniedzām pašu gatavotās dāvaniņas. Aizvedām arī pārtiku dzīvnieku mājas “Astes un ūsas” iemītniekiem,” stāsta M.Mūrniece.
Šogad pasākumu apmeklēja lielāks senioru skaits nekā pērn. “Prieks, ka bērni dara labus darbus! Man bija iespēja skolā apskatīt Aļa istabu, kur līdz šim nebiju bijusi,” saka Vizma Dravniece. Elza Andrejeva uzsver, ka pēdējā laikā senioriem ir tradīcija regulāri satikties. “Prieks, ka pagasta pārvaldes, kultūras un skolas darbinieki gādā par saturīgiem pasākumiem senioriem. Uz skolas rīkotu pasākumu nāku jau otru gadu. Paldies bērniem par jaukajiem priekšnesumiem – lai viņiem visiem veselība un atceras vecāko paaudzi, citādi mums ir tikai ikdienas rutīna un televizors mājās,” norāda E.Andrejeva.

Vietējās ziņas