Palīdzēs pagastam

Mārkalnes pagasta budžetā nepildās sadaļa par plānotajiem ieņēmumiem, ko cerēja gūt no īpašuma atsavināšanas procesa 10 000 latu apmērā.

Līdz ar to trūkst arī līdzekļu izdevumiem, tādēļ 9000 latu tiks piešķirti no lielāko pašvaldību – Alūksnes (4000 latu), Pededzes (3000 latu) un Alsviķu (2000 latu) – budžetiem. Tas darīts ar mērķi, lai Mārkalnes pagastam nesāktu veidoties nodokļu vai citi parādi, kas savukārt liegs Alūksnes novadam lūgt aizņēmumu, ja tāda nepieciešamība nākotnē radīsies. Mārkalnes pagasts ir sācis kārtot dokumentāciju īpašuma atsavināšanai un cer ienākumus no tā gūt nākamgad. Pašvaldības ekonomiste Valda Silicka novada finanšu komitejas oktobra sēdē norādīja – Mārkalnes pagastam nebūtu radušās finansiālas problēmas, ja, īstenojot “Interreg” programmas projektu, būtu ņēmuši kredītu. Toreiz pagasts to neizdarīja, bet “Interreg” programmā līdzekļus pagastam atmaksāja ar kavēšanos.

Vietējās ziņas